Näringsliv Södertälje

I Södertälje finns goda möjligheter till att etablera, driva och utveckla företag. Det har skapat ett näringsliv med fler än 8 100 företag och vi har positivt tillväxt. Är du intresserad av att starta eller vill etablera företag, kontakta oss gärna! Är du redan idag företagare i Södertälje är du också välkommen att höra av dig, vi välkomnar förslag och hjälper dig med dina frågor.

Sedan över 100 år tillbaka har världsledande företag som Scania och AstraZeneca valt Södertälje som sin knutpunkt. Varje år startas flera små och medelstora företag inom branscher som bygg, detaljhandel och olika företagstjänster.

I Södertälje möts industri och landsbygd. Industriell tillverkning möter livsmedelsproduktion och vår levande stadskärna är en utmärkt plats för företagande inom handel och service.

Goda förutsättningar för näringslivet är grunden för tillväxt

En nära dialog med företagarna är grunden för att nå ett bättre företagsklimat. Vi arbetar ständigt för att näringslivsfrågorna ska ligga högst på agendan. Det sker i samtal med externa aktörer – men även inom kommunen. Näringslivsfrågor är ofta kontorsövergripande och kan handla om allt från stadsbyggnad och miljö, till myndighetsärenden och kompetensförsörjning.  

Sedan september 2023 samlas en del av våra frågor i arbets- och näringslivsnämnden.

Platsen skapar vi tillsammans

Södertälje är en företagarstad där några av Sveriges störa exportföretag verkar vid sidan av små lokala företagare. Det finns inte en bild av företagarnas Södertälje utan många.

I vår kommun samlas människor från olika kulturer och bakgrunder. Företagsamheten, idéerna och den internationella prägeln ligger till grund för mångfaldens Södertälje. Kommunen bidrar till platsen inte bara genom service till företagare, utan även via besöksnäring. Ibland som aktör, exempelvis via Torekällberget och Södertälje konsthall. Andra gånger genom att stödja olika evenemang och stötta den lokala besöksnäringen.

Ett näringsliv som ska må bra är beroende av en god grundläggande kommunala kärnverksamhet, utöver väl fungerande service. Det måste vara trevligt att bo och studera i Södertälje. Livskvalitet är en näringslivsfråga där vi som kommun gör vårt bästa för att du som invånare ska trivas.

Näringslivsavdelningen arbetar praktiskt

Vi arbetar med våra uppdrag utifrån fyra övergripande verksamhetsområden:

1)    Servicefrågor kopplade till företagande

En del av arbetet sker internt och riktas mot tjänstepersoner inom förvaltningen/kommunkoncernen, men servicefrågorna inkluderar även funktionen företagslots. Lotsen handlar om att förenkla och förbättra servicen till företagare. Det finns flera vägar in i en kommun, men därefter ska företagaren möta en sammanhållen process.

2)    Nätverk och påverkan

Möten och samtal finner flera former, bland annat som kommundelsträffar, frukostklubbar, besök hos enskilda företagare (ibland tillsammans med politiska företrädare). Södertäljegalan, med sina företagarutmärkelser, men även olika tematiska satsningar som Sunt företagande – företagande på lika villkor, är andra arbetssätt via nätverkande.

3)    Kompetensförsörjning

Campus Telge och yrkeshögskolan, är verksamheter knutna till utbildningskontoret (Uk) som vi har ett nära samarbete med och vars frågor hanteras i arbets- och näringslivsnämnden. Det handlar både om att hjälpa människor utanför arbetsmarknaden och samtidigt bidra till den kompetens som företagen efterfrågar.

Det är endast utbildningar där det finns ett uttalat kompetensförsörjningsbehov som får startsignal av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och grunden för vårt arbete är förståelse, följa flöden och underliggande data. Analys påverkar hur vi arbetar inom alla våra uppdrag.

Samverkan och bidrag till Kungliga tekniska högskolan (KTH) Södertälje ger förutsättningar till kompetensförsörjning genom utbildningar och forskning inom området hållbar produktion.

4)    Destinationsfrågor – besöksnäring

Södertälje ska stå stark som besöksdestination och vi stöttar den lokala besöksnäringen. Vi driver och utvecklar den digitala besöksservicen. Vi arbetar med stadskärne- och landsbygdsutveckling. Vi arbetar med evenemangsutveckling. 

Platsvarumärket äger vi tillsammans med alla andra aktörer i Södertälje, till exempel föreningslivet, och kommunen vill bidra till den positiva bilden och locka fler att upptäcka Södertälje.

Följ vår verksamhet

Våra uppdrag styrs delvis av kommunstyrelsens kontor, men även av arbets- och näringslivsnämnden vars handlingar och beslut du kan följa.