Näringslivsstrategin

Text Näringslivsstrategin - en hållbar utväxt med fler jobb

Den 9 november 2020 godkände kommunfullmäktige näringslivsstrategin för Södertälje kommun. Syftet med strategin är bland annat att utveckla Södertäljes näringsliv och öka kommunens attraktivitet för företagande, invånare och besökare.

Strategin pekar bland annat ut fyra prioriterade områden och föreslår olika insatser. De fyra prioriterade områdena är stimulera tillväxt och företagsamhet, en serviceinriktad myndighetsutövning, ett tydligt samhällsbyggnads- och etableringsarbete, en näringslivsinriktad kompetensförsörjning.

Läs hela Näringslivsstrategi för 2021-2025 här