Möt digITeamet

Öka hastigheten, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar - det är digITeamets uppgift. Verksamheterna kan vända sig till teamet för stöd och råd med allt från omvärldsbevakning, upphandlingar av nya tjänster, framtagande av manualer och utbildningar, behovsinventering eller uppföljningar som rör digitalisering och digitala verktyg.

Teamet består av fem personer: en teamledare och fyra nyckelroller som har nära kontakt med verksamheterna inom omsorgskontoret för att få snabb och direkt dialog om förbättringar som verksamheterna är i behov av.

Nyfiken på att lära känna medlemmarna i teamet? Klicka på respektive avatar och stilla din nyfikenhet!

Teamledare Louise Gottlind

Teammedlem Lisa Bovin

Teammedlem Mehran Moazami