Lediga jobb

Lediga jobb

Ansökningsdag

Publiceringsdatum

Sjukgymnast/ fysioterapeut sommarvikarie

Arbetsplats: HS Rehab Sista Ansökningsdag: 8 apr, 2020 Publicerad: 3 feb, 2020

Arbetsterapeut, sommarvikarie

Arbetsplats: HS Rehab Sista Ansökningsdag: 8 apr, 2020 Publicerad: 4 feb, 2020

Sommarjobb! Boendehandledare och personliga assistenter till LSS

Arbetsplats: Bemanningsservice Sista Ansökningsdag: 29 maj, 2020 Publicerad: 7 feb, 2020

Sommarjobb! Undersköterskor och vårdbiträden till hemtjänsten

Arbetsplats: Bemanningsservice Sista Ansökningsdag: 29 maj, 2020 Publicerad: 7 feb, 2020

Sommarjobb! Undersköterskor och vårdbiträden till Järna och Hölö

Arbetsplats: Bemanningsservice Sista Ansökningsdag: 29 maj, 2020 Publicerad: 7 feb, 2020

Sommarjobb! Undersköterskor och vårdbiträden till äldreboenden

Arbetsplats: Bemanningsservice Sista Ansökningsdag: 29 maj, 2020 Publicerad: 10 feb, 2020

Hälso- och sjukvårdsenheten Södertälje kommun, sommarjobb/säsongsanställning

Arbetsplats: Bemanningsservice Sista Ansökningsdag: 29 maj, 2020 Publicerad: 10 feb, 2020

Rehabiliteringsassistenter till Bragebo och Wasagård gruppboende

Arbetsplats: Vuxenenheten Sista Ansökningsdag: 30 apr, 2020 Publicerad: 13 feb, 2020

Leg Arbetsterapeut i Lss team

Arbetsplats: Hälso- och sjukvårdsenheten Sista Ansökningsdag: 31 mar, 2020 Publicerad: 26 feb, 2020

Trafikövervakare

Arbetsplats: Parkeringsenheten Sista Ansökningsdag: 10 apr, 2020 Publicerad: 6 mar, 2020

Trafikinspektör/Trafikövervakare

Arbetsplats: Parkeringsenheten Sista Ansökningsdag: 10 apr, 2020 Publicerad: 6 mar, 2020

Ekonom till Omsorgskontorets stab

Arbetsplats: Social- och omsorgskontorets Stab Sista Ansökningsdag: 31 mar, 2020 Publicerad: 12 mar, 2020

NO- / Ma-lärare Eneskolan årskurs 6

Arbetsplats: Eneskolan Sista Ansökningsdag: 12 apr, 2020 Publicerad: 16 mar, 2020

Näringslivschef till Södertälje kommun

Arbetsplats: Södertälje kommun Sista Ansökningsdag: 5 apr, 2020 Publicerad: 16 mar, 2020

FUT-handläggare till Arbete och Försörjning

Arbetsplats: Försörjningsstöd Sista Ansökningsdag: 31 mar, 2020 Publicerad: 17 mar, 2020

Entrévärd till Torekällberget

Arbetsplats: Torekällberget Sista Ansökningsdag: 5 apr, 2020 Publicerad: 17 mar, 2020

Wasaskolan söker lärare i Ma/NO till våra elever på högstadiet

Arbetsplats: Wasaskolan Sista Ansökningsdag: 3 apr, 2020 Publicerad: 17 mar, 2020

Museivärd till Lilltorpet på Torekällberget

Arbetsplats: Torekällberget Sista Ansökningsdag: 5 apr, 2020 Publicerad: 17 mar, 2020

Tjänsteansvarig Infrastruktur

Arbetsplats: It-enheten Sista Ansökningsdag: 7 apr, 2020 Publicerad: 17 mar, 2020

Timanställda fritidsledare till Hölö fritidsgård

Arbetsplats: Ung fritid Sista Ansökningsdag: 3 apr, 2020 Publicerad: 20 mar, 2020

Resultatenhetschef till Barn och ungdom - Förebyggande enheten

Arbetsplats: Barn och ungdom Sista Ansökningsdag: 13 apr, 2020 Publicerad: 23 mar, 2020

Biträdande rektor till Södertälje vuxenutbildning

Arbetsplats: Vuxenutbildning Sista Ansökningsdag: 12 apr, 2020 Publicerad: 24 mar, 2020

Resultatenhetschef till Siri, Nova och Vigor

Arbetsplats: Vuxen missbruk psykiatri Sista Ansökningsdag: 13 apr, 2020 Publicerad: 25 mar, 2020

Timanställningar till enheten Siri, Nova och Vigor

Arbetsplats: Siri Nova Vigor Sista Ansökningsdag: 23 apr, 2020 Publicerad: 25 mar, 2020

Lärare 50% i spanska till Hovsjöskolan

Arbetsplats: Hovsjöskolan Sista Ansökningsdag: 13 apr, 2020 Publicerad: 25 mar, 2020

Lärare 50% i franska till Hovsjöskolan

Arbetsplats: Hovsjöskolan Sista Ansökningsdag: 13 apr, 2020 Publicerad: 25 mar, 2020

Lärare i bild och slöjd till Hovsjöskolan

Arbetsplats: Hovsjöskolan Sista Ansökningsdag: 8 apr, 2020 Publicerad: 25 mar, 2020

Lärare åk 1-3 till Hovsjöskolan

Arbetsplats: Hovsjöskolan Sista Ansökningsdag: 19 apr, 2020 Publicerad: 25 mar, 2020

Lärare i Idrott och hälsa med möjlighet att bli förstelärare till Hovsjöskolan

Arbetsplats: Hovsjöskolan Sista Ansökningsdag: 13 apr, 2020 Publicerad: 25 mar, 2020

Lärare i Matematik till Hovsjöskolan

Arbetsplats: Hovsjöskolan Sista Ansökningsdag: 13 apr, 2020 Publicerad: 25 mar, 2020

Biträdande rektor Hovsjöskolan

Arbetsplats: Hovsjöskolan Sista Ansökningsdag: 16 apr, 2020 Publicerad: 25 mar, 2020

Lärare mot fritidshem

Arbetsplats: Hovsjöskolan Sista Ansökningsdag: 13 apr, 2020 Publicerad: 25 mar, 2020

Lågstadielärare åk 1-3 till Tavestaskolan

Arbetsplats: Tavestaskolan Sista Ansökningsdag: 19 apr, 2020 Publicerad: 25 mar, 2020

Musiklärare till Tavestaskolan

Arbetsplats: Tavestaskolan Sista Ansökningsdag: 19 apr, 2020 Publicerad: 26 mar, 2020

Fritidshemslärare Tavestaskolan

Arbetsplats: Tavestaskolan Sista Ansökningsdag: 19 apr, 2020 Publicerad: 26 mar, 2020

Mellanstadielärare åk 4-5 till Tavestaskolan

Arbetsplats: Tavestaskolan Sista Ansökningsdag: 19 apr, 2020 Publicerad: 26 mar, 2020

Sjuksköterska till Artursbergs korttidsboende

Arbetsplats: Artursberg Sista Ansökningsdag: 19 apr, 2020 Publicerad: 26 mar, 2020

Säsongspersonal till Utemiljö Östra

Arbetsplats: Utemiljö Sista Ansökningsdag: 10 apr, 2020 Publicerad: 26 mar, 2020

Sjuksköterska till kväll och nattjänst

Arbetsplats: Hälso- och sjukvårdsenheten Sista Ansökningsdag: 30 apr, 2020 Publicerad: 26 mar, 2020

Slöjdlärare i textil samt bild till Tavestaskolan i Järna

Arbetsplats: Tavestaskolan Sista Ansökningsdag: 19 apr, 2020 Publicerad: 26 mar, 2020

Informationssäkerhetsansvarig till Södertälje kommunkoncern

Arbetsplats: Säkerhetsavdelningen Sista Ansökningsdag: 19 apr, 2020 Publicerad: 27 mar, 2020

Fiolpedagog El Sistema

Arbetsplats: Kulturskolan Sista Ansökningsdag: 4 maj, 2020 Publicerad: 30 mar, 2020

Lärare åk 1-3 till SU-grupp Hovsjöskolan

Arbetsplats: Hovsjöskolan Sista Ansökningsdag: 19 apr, 2020 Publicerad: 30 mar, 2020