Förskolor i Södertälje

I Södertälje finns både kommunala och fristående förskolor som tillsammans bidrar till en pedagogisk mångfald.

De fristående förskolorna i kommunen bedriver verksamhet med olika pedagogiska inriktningar och de kommunala förskolorna har tagit ställning för en gemensam inriktning där inspiration hämtas från pedagogiken i Reggio Emilia.

Södertälje är ett finskt förvaltningsområde och kommunen erbjuder efter sommaren 2024 finsktalande förskoleverksamhet på Rösberga förskolecenter i Ronna.

På den här sidan kan du själv filtrera förskolor (kommunala och privata) områdesvis, annars syns alla förskolor i bokstavsordning nedan.

Du kan också läsa vilka förskolor som ingår i de kommunala förskoleområdena i länkboxen med samma namn.


Exteriörbild Algårdens förskola.
Algårdens förskola

KOMMUNAL Algårdens förskola har fyra avdelningar och ligger på Algårdsvägen 1. Förskolan ligger centralt i Brunnsäng, precis bakom centrum. Det finns stora parkområden i direkt anslutning till förskolan. Läs mer >


Exteriörbild Annexets förskola.
Annexets förskola

KOMMUNAL Annexets förskola ligger på Förvaltarvägen 29A och har fyra avdelningar. Två avdelningar är för barn som är 1-3 år och två avdelningar är för barn som är 3-5 år. Läs mer >


Exteriörbild Badparkens förskola.
Badparkens förskola

KOMMUNAL Badparkens förskola ligger på Davidssons Gränd 6 och har tre avdelningar. Läs mer >


Exteriörbild Bergviks förskola.
Bergviks förskola

KOMMUNAL Bergviks förskola har fyra avdelningar och ligger på Telgehusvägen 10. Förskolan ligger i ett litet skogsområde, bakom Bergviks servicehus. Förskolans gård är stor, variationsrik och ligger i direkt anslutning till skogen som används som ett komplement till verksamheten. Läs mer >


Biborgsgårdens förskola

FRISTÅENDE Kontakt: Förskolechef. Telefon: 08-550 184 68. E-post: mariasystrarna@yahoo.se Läs mer >


Exteriörbild Björkbackens förskola.
Björkbackens förskola

KOMMUNAL Björkbackens förskola ligger på Björkvägen 20 i Järna och har fyra avdelningar. Läs mer >


Exteriörbild Björkens förskola.
Björkens förskola

KOMMUNAL Björkens förskola ligger på Robert Anbergs väg 24 i Ronna med besöksparkering på Gamla Enhörnavägen 4. Förskolan har tolv avdelningar, fördelade på barn som är 1-3 år och 3-5 år. Läs mer >


Exteriörbild Björkängs förskola.
Björkängs förskola

KOMMUNAL Björkängs förskola öppnade i augusti 2016. Den har fyra avdelningar och ligger på Luppvägen 2. Barnen vilar utomhus på en isolerad altan under tak. Läs mer >


Blombacka förskola
Blombacka förskola

KOMMUNAL Blombacka förskola ligger på Blombackagatan 11 och har fem avdelningar. De små barnen på förskolan vilar utomhus i egen vagn. Läs mer >


Blommans förskola
Blommans förskola

KOMMUNAL Blommans förskola ligger på Brolundavägen 19 i Västra Blombacka och har tre avdelningar som är åldersindelade. Läs mer >