Förskolor i Södertälje

I Södertälje finns både kommunala och fristående förskolor som tillsammans bidrar till en pedagogisk mångfald. Södertälje är ett finskt förvaltningsområde och erbjuder förskola på finska genom den fristående förskolan Sverigefinska förskolan. Vidare har de fristående förskolorna i kommunen olika inriktningar och de kommunala förskolorna har tagit ställning för en gemensam inriktning där inspiration tas från pedagogiken i Reggio Emilia.

Här kan du själv filtrera förskolor (kommunala och privata) områdesvis, annars syns alla förskolor i bokstavsordning. Du kan också läsa vilka förskolor som ingår i de kommunala förskoleområdena i länkboxen med samma namn.


Algårdens förskola

KOMMUNAL Algårdens förskola har fyra avdelningar och ligger på Algårdsvägen 1. Förskolan ligger centralt i Brunnsäng, precis bakom centrum. Det finns stora parkområden i direkt anslutning till förskolan. Läs mer >


Annexets förskola

KOMMUNAL Annexets förskola ligger på Förvaltarvägen 29A och har fyra avdelningar. Två avdelningar är för barn som är 1-3 år och två avdelningar är för barn som är 3-5 år. Läs mer >


Badparkens förskola

KOMMUNAL Badparkens förskola ligger på Davidssons Gränd 6 och har tre avdelningar. Läs mer >


Bergviks förskola

KOMMUNAL Bergviks förskola har fyra avdelningar och ligger på Telgehusvägen 10. Förskolan ligger i ett litet skogsområde, bakom Bergviks servicehus. Förskolans gård är stor, variationsrik och ligger i direkt anslutning till skogen som används som ett komplement till verksamheten. Läs mer >


Biborgsgårdens förskola

FRISTÅENDE Kontakt: Förskolechef. Telefon: 08-550 184 68. E-post: mariasystrarna@yahoo.se Läs mer >


Björkbackens förskola

KOMMUNAL Björkbackens förskola ligger på Björkvägen 20 i Järna och har fyra avdelningar. Läs mer >


Björkens förskola

KOMMUNAL Björkens förskola ligger på Robert Anbergs väg 24 i Ronna med besöksparkering på Gamla Enhörnavägen 4. Förskolan har tolv avdelningar, fördelade på barn som är 1-3 år och 3-5 år. Läs mer >


Björkängs förskola

KOMMUNAL Björkängs förskola öppnade i augusti 2016. Den har fyra avdelningar och ligger på Luppvägen 2. Barnen vilar utomhus på en isolerad altan under tak. Läs mer >


Blombacka förskola

KOMMUNAL Blombacka förskola ligger på Blombackagatan 11 och har fem avdelningar. De små barnen på förskolan vilar utomhus i egen vagn. Läs mer >


Blommans förskola

KOMMUNAL Blommans förskola ligger på Brolundavägen 19 i Västra Blombacka och har två avdelningar, en för yngre barn och en för äldre barn. Den dagliga verksamheten leds av en utvecklingsledare på förskolan. Läs mer >