I Tveta förskolområde finns fem förskolor; Saltsjöns förskola i Pershagen, Vikingens förskola i Södra samt Hovsjö förskola, Granö förskola och Måsens förskola i Hovsjö.

I Tveta förskoleområde ser vi barn som kompetenta och viktiga medborgare som är värda att lyssnas på. Hos oss får alla barn lära sig att använda alla sina sinnen utifrån ett projekterande arbetssätt. Barnen får då chans att fördjupa sig i sitt utforskande. Vi arbetar med "Tio Terminer".

Vi vill att våra barn ska vara delaktiga i sina egna läroprocesser. Detta får barnen göra tillsammans med andra barn och hela sin omgivning – spännande material, inspirerande miljöer och närvarande pedagoger som utmanar barnen. Vi vet att barn inte är utan blir till i olika situationer tillsammans med kamrater, miljö och material.

Vi vill att barnen ska få tillgång till många olika sätt att uttrycka sig på, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande.
Under de tio terminer som barnen kan komma att gå hos oss i Tveta har vi tio olika temarubriker, en rubrik för varje termin. Projekten utgår från läroplanen och våra intentioner är att barnen på så sätt ges möjlighet till fördjupning.

Har du frågor rörande ditt barn så ska du i första hand vända dig till personalen på ditt barns avdelning.

I vissa frågor kan du vilja vända dig till förskoleområdets ledning. I Tveta förskoleområde finns ett funktionellt delat ledarskap. Har du frågor om exempelvis placering, barnets schema m.m. kan du vända dig till enhetschefen. Gäller dina frågor den pedagogiska verksamheten kan du vända dig till rektor. Kontaktuppgifter finns nedan.