I Järna förskoleområde finns fyra förskolor; Bofinkens förskola, Björkbackens förskola, Ljungbackens förskola och Starrbäckens förskola.

I Järna förskoleområde arbetar vi projektinriktat och använder oss av pedagogisk dokumentation.
I ett projekt är det barnen som är huvudpersonerna. Pedagogens roll är att vara lyhörd och lyssna, sätta ord på det barnen gör, vara nyfiken på barnen och deras intressen och försöka förstå vad det egentligen är barnen undersöker och utforskar.

Vi ser varje barn som unikt och som, oavsett ålder när det börjar i förskolan, redan har kunskaper, erfarenheter, en nyfikenhet och en vilja att tillsammans med andra barn och pedagoger utveckla och erfara nya kunskaper och erfarenheter.
På våra förskolor strävar vi efter att göra den pedagogiska miljön till en intressant, spännande och tydlig plats för möten, lärande, utforskande och sinnliga upplevelser. Vi tycker det är viktigt att barnen ska erbjudas många möjligheter att undersöka och utforska miljön och material både i förskolan och i närmiljön. Mycket av vår verksamhet bedrivs utomhus.

Har du frågor rörande ditt barn så ska du i första hand vända dig till ditt barns avdelning eller förskolans utvecklingsledare. Kontaktuppgifter finns på respektive förskolas hemsida, och länkar dit finns nedan.

I vissa frågor kan du vilja vända dig till förskoleområdets ledning. I Järna förskoleområde finns ett funktionellt delat ledarskap. Har du frågor om exempelvis placering, barnets schema m.m. kan du vända dig till enhetschefen. Gäller dina frågor den pedagogiska verksamheten kan du vända dig till rektor. Kontaktuppgifter finns nedan.