Vår kommunala verksamhetsidé

Södertäljes kommunala förskolor har en gemensam verksamhetsidé som innebär att vi speglar vår verksamhet mot Reggio Emilias filosofi.

I Södertäljes kommunala förskolor innebär speglingen mot Reggio Emilias filosofi ett särskilt ställningstagande för förskolan som en demokratisk mötesplats där barnen ska ges möjlighet att påverka samhället och utveckla det medborgarskap de redan har. Vi har tagit ställning för förskolan som en plats för socialisering där lek, glädje, utmaningar och estetiska upplevelser är förutsättningar för lärande och utvecklandet av barns förmågor och kunnande. På förskolan ska vi gemensamt skapa en känsla av sammanhang hos individen i relation till sin närmiljö och dess historia.

Södertäljes kommunala förskoleverksamhet är uppdelad i tretton förskoleområden. Dessa förskoleområden innehåller olika många förskolor men varje förskoleområde har en ansvarig förskolechef. I de flesta förskoleområden har vi ett funktionellt delat ledarskap vilket innebär att det både finns en förskolechef och en enhetschef. Förskolechef har då det pedagogiska ansvaret utifrån det nationella uppdraget och enhetschef har det administrativa ansvaret utifrån det kommunala uppdraget.

Det finns mycket som är gemensamt för alla kommunala förskolor men varje förskoleområde har till viss del sitt eget arbetssätt och sin egen karaktär och historia. Se länkarna nedan för mer information om de förskoleområden som finns i Södertälje kommun.