Vår kommunala verksamhetsidé

Barn som gungar/lapset keinuvat

Södertäljes kommunala förskolor har en gemensam verksamhetsidé som utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där vi tar inspiration av Reggio Emilias förhållningssätt och pedagogiska filosofi.

I Södertäljes kommunala förskolor innebär det att förskolan anses vara en demokratisk mötesplats och en plats för socialisering och lärande. Det innebär också att barnets språkutveckling står i fokus och litteratur och berättande är en central del av verksamheten.

Förskolan är en plats där lek, utmaningar och estetiska uttryckssätt anses vara förutsättningar för lärande och utvecklande av barns förmågor och kunnande.

Varje barns utveckling och lärande ligger till grund för utbildningens innehåll och undervisning i vår strävan efter att nå likvärdighet för att stärka barns möjligheter till en framtida skolframgång.

Förskoleområden

Södertäljes kommunala förskoleverksamhet är uppdelad i tretton förskoleområden. Dessa förskoleområden innehåller olika många förskolor men varje förskoleområde har en ansvarig rektor. I cirka hälften av våra förskoleområden har vi ett funktionellt delat ledarskap vilket innebär att det både finns en rektor och en enhetschef. Rektor har då det pedagogiska ansvaret utifrån det nationella uppdraget och enhetschef har det administrativa ansvaret utifrån det kommunala uppdraget.

Det finns mycket som är gemensamt för alla kommunala förskolor men varje förskoleområde har till viss del sitt eget arbetssätt och sin egen karaktär och historia. Se länkarna nedan för mer information om de förskoleområden som finns i Södertälje kommun.