Vår kommunala verksamhetsidé

Södertäljes kommunala förskolor har en gemensam verksamhetsidé som utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där vi tar inspiration av Reggio Emilias förhållningssätt och pedagogiska filosofi.

I Södertäljes kommunala förskolor innebär detta ett särskilt ställningstagande för förskolan som en demokratisk mötesplats och en plats för socialisering och lärande, där barns språkutveckling särskilt är i fokus med berättande och litteratur som centralt innehåll.

Förskolan är en plats där lek, utmaningar och estetiska uttryckssätt är förutsättningar för lärande och utvecklande av barns förmågor och kunnande

Varje barns utveckling och lärande ligger till grund för utbildningens innehåll och undervisning i vår strävan efter att nå likvärdighet för att stärka barns möjligheter till en framtida skolframgång.

Södertäljes kommunala förskoleverksamhet är uppdelad i tretton förskoleområden. Dessa förskoleområden innehåller olika många förskolor men varje förskoleområde har en ansvarig rektor. I de flesta förskoleområden har vi ett funktionellt delat ledarskap vilket innebär att det både finns en rektor och en enhetschef. Rektor har då det pedagogiska ansvaret utifrån det nationella uppdraget och enhetschef har det administrativa ansvaret utifrån det kommunala uppdraget.

Det finns mycket som är gemensamt för alla kommunala förskolor men varje förskoleområde har till viss del sitt eget arbetssätt och sin egen karaktär och historia. Se länkarna nedan för mer information om de förskoleområden som finns i Södertälje kommun.