Vårdinge-Mölnbo

I Vårdinge-Mölnbo finns Mölnboskogens förskola. Förskolan ligger intill Mölnboskolan och har två våningar och en gemensam entré. De yngre barnen är på nedre plan och de äldre barnen är på övre plan.

I Vårdinge-Mölnbo har vi en pedagogisk verksamhet som speglar sig mot Reggio Emilias pedagogiska filosofi och grundar sig på en barnsyn där vi ser varje barn som unikt och kompetent. 
Vi strävar efter att den pedagogiska miljön ska vara en spännande plats för möten mellan barn och mellan barn och pedagoger.
Våra pedagogiska miljöer är föränderliga och uppbyggda dels efter barnens åldrar och efter de projekt som är aktuella.

Förskolan är en plats där vi möts för att utforska omvärlden genom lek och samspel. Pedagogerna har genom nätverk fördjupat sig i matematik, natur och teknik, IKT, språk, lek och samspel.
Att som pedagog se och ta tillvara på varje barns och barngrupps förmågor, idéer och intressen är en utmaning som vi ständigt reflekterar kring.

För att få syn på barnens och pedagogernas lek- och lärprocesser använder vi pedagogisk dokumentation som verktyg.
I förskolans närområde ligger skogen, vilket möjliggör för barn och pedagoger att använda naturen – uterummet – på samma sätt som inomhusmiljön.