Rosenlund-Fornhöjden

I Rosenlund-Fornhöjdens förskoleområde finns det fem förskolor; Körsbärets förskola, Morellens förskola och Växthusets förskola i Rosenlund samt Pärlans förskola och Rubinens förskola i Fornhöjden.

I Rosenlund-Fornhöjdens förskoleområde ser vi leken som en av våra viktigaste undervisningsmetoder. Genom att vi på ett medvetet sätt leker tillsammans med barnen skapar vi goda möjligheter till inflytande samspel och kommunikation. Våra fördjupningsarbeten ska vara lekbara, lek i alla dess former är utgångspunkt för hur vi iscensätter läroplanens mål och intentioner. Barn som är bra på att leka är bra på att samspela med andra, vilket är en viktig kompetens att få utveckla i förskolan.
Vi lägger också stor vikt vid litteraturarbete och berättande i många olika former. Att utgå från barns berättelser om sig själv, familjers berättelser och barns egna sagor och berättelser är en viktig del i vårt interkulturella arbete – inga är väl så viktiga för små barn som de själva och deras familj! Barnlitteratur finns självklart med i vårt arbete på många olika sätt. Att väcka barns intresse för litteratur vet vi är en viktig faktor för att lyckas väl i skolan och i det fortsatta livet.

Har du frågor rörande ditt barn så ska du i första hand vända dig till ditt barns avdelning eller förskolans kontaktperson. Kontaktuppgifter finns på respektive förskolas hemsida, och länkar dit finns nedan.