Finsktalande förskoleverksamhet

Södertälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde och erbjuder förskoleverksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten är på finska.

Från och med augusti 2024 är det möjligt att få förskoleverksamhet till väsentliga delar på finska på Rösberga förskolecenter i Ronna.

Rösberga förskolecenter ligger på Svedjevägen 21 i Ronna.

På förskolan arbetar omkring 50 förskollärare och barnskötare på 12 hemvister för 180 barn. På Rösberga har varje hemvist egna trevliga lokaler och delar gemensamma utrymmen som ateljé och bibliotek. Förskolegården är stor med tillgång till natur. 

Den finskspråkiga gruppen samarbetar med övriga hemvister vid exempelvis öppningar och stängningar, men merparten av dagen bedrivs verksamheten av finskspråkiga förskollärare och/eller barnskötare.

Suomenkielistä esikoulutoimintaa

Södertäljen kunta on osa suomen kielen hallintoaluetta ja kunnan on tarjottava esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä. Elokuusta 2024 Rösbergan esikoulussa Ronnassa on mahdollisuus saada esikoulutoimintaa olennaisilta osin suomeksi.

Rösbergan esikoulu sijaistee Svedjevägen 21:ssä , Ronnassa.

Esikoulussa on 180 lasta ja noin 50 esikouluopettajaa ja lastenhoitajaa 12:ssa ryhmässä. Rösbergassa jokaisella ryhmälla on omat kivat tilat ja yhteisinä tiloina on muun muassa ateljée ja kirjasto. Esikoulun piha on iso, metsä lähimpänä naapurina.

Suomenkielinen ryhmä tulee toimimaan yhteistyössä muiden esikoulun ryhmien kanssa esimerkiksi aamuisin ja iltapäivisin mutta suurimman osan päivästa toimintaa tulee ohjaamaan suomenkieliset lastentarhanopettajat ja/tai lastenhoitajat.