Finsktalande förskoleverksamhet

Södertälje kommun erbjuder efter sommaren 2023 finskspråkig verksamhet på Björkens förskola i Ronna.

Södertälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde och ska kunna erbjuda en förskoleplats där hela eller en väsentlig del av verksamheten är på finska. 

På Björkens förskola i Ronna kommer det från augusti 2023 att finnas minst en förskoleavdelning där en väsentlig del av verksamheten är på finska. Avdelningen kommer att samarbeta med andra avdelningar på Björkens förskola vid exempelvis öppningar och stängningar, men merparten av dagen kommer verksamheten att bedrivas av och med finsktalande pedagoger. Sök plats för ditt barn via vår e-tjänst Ansökan om förskola och fritidshemsplacering.

Södertäljen kunta tarjoaa loppukesästä 2023 alkaen suomenkielistä esikoulutoimintaa vähintään yhdellä osastolla Björkenin esikoulussa Ronnassa.

Södertäljen kunta on osa suomen kielen hallintoaluetta, ja kunnan on tarjottava esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä.

Björkenin esikoulussa Ronnassa on elokuusta 2023 alkaen vähintään yksi esikouluosasto, jonka toiminta on olennaisilta osin suomeksi. Osasto tulee toimimaan yhteistyössä muiden Björkenin esikoulun osastojen kanssa, esimerkiksi esikoulun aukioloajoissa aamuisin ja iltapäivisin, mutta suurimman osan päivästä toimintaa ohjaavat suomenkieliset pedagogit.