För andra huvudmän

Nedan finns information och kontaktuppgifter när det gäller förskoleverksamhet där Södertälje kommun inte är huvudman. Det avser fristående förskolor i Södertälje kommun samt fristående förskolor och kommunala förskolor i andra kommuner.

För all fristående förskoleverksamhet i Södertälje kommun finns separata avtal tecknade. Södertälje kommun lämnar lokal- och driftsersättning enligt belopp som fastställs för varje kalenderår i samband med beslut om ersättning för fristående verksamhet.

Ersättning betalas ut efter faktiskt antal inskrivna barn den sista vardagen i varje månad.

Förskolan är skyldig att redovisa förändringar gällande inskrivna barn och schemasnitt varje månad på specifik förändringsblankett.

Fakturafrågor för fristående verksamhet i Södertälje kommun hanteras av Malin Elisson.

Frågor gällande start av ny verksamhet samt tillsyn av befintlig verksamhet hanteras av Andreas Mehnert.

Gäller det barn i fristående förskolor och kommunala förskolor i andra kommuner ber vi er kontakta Beryl Johansson-Berglund.

Samtliga kontaktuppgifter finns nedan: