För andra huvudmän

Nedan finns information och kontaktuppgifter när det gäller förskoleverksamhet där Södertälje kommun inte är huvudman. Det avser fristående förskolor i Södertälje kommun samt fristående förskolor och kommunala förskolor i andra kommuner.

För all fristående förskoleverksamhet i Södertälje kommun finns separata avtal tecknade. Södertälje kommun lämnar lokal- och driftsersättning enligt belopp som fastställs för varje kalenderår i samband med beslut om ersättning för fristående verksamhet.

Ersättning betalas ut efter faktiskt antal inskrivna barn den sista vardagen i varje månad.

Förskolan är skyldig att redovisa förändringar gällande inskrivna barn och schemasnitt varje månad på specifik förändringsblankett.

Fakturafrågor för fristående verksamhet i Södertälje kommun hanteras av Malin Elisson.

Gäller det barn i fristående förskolor och kommunala förskolor i andra kommuner ber vi er kontakta Cani Younan.

Frågor gällande start av ny verksamhet, ändring samt tillsyn av befintlig verksamhet hanteras av Rebecka Hjortronberger. Riktlinjer för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg finns till höger på denna webbsida. Där finns även länkar till de e-tjänster som gäller start av ny verksamhet och ändringar eller avslut av befintlig verksamhet.

Samtliga kontaktuppgifter finns nedan: