Ronna

I Ronna förskoleområde finns två förskolor; Björkens förskola i Ronna samt Lärkans förskola i Karlhov.

I Ronna förskoleområde arbetar vi med litteracitet genom många uttrycksformer. Det sker både muntligt och i skriven text samt med hjälp av bilder, foton, grafer och filmer, det vill säga vi använder oss av multimodala perspektiv i barnens lärande.

I undervisningen använder vi oss av ett respektfullt och nyfiket förhållningssätt i mötet med både barn och vuxna. Verksamheten vilar på våra värdeord; Trygghet, Bemötande, Lärande, Samarbete och Engagemang. Tillsammans arbetar vi för att barnen får ta plats och utmanas utifrån sina egna förutsättningar och kan få uppleva en känsla av sammanhang i mötet med sin omvärld.

Med barnens språkliga mångfald och lekens betydelse som utgångspunkter skapar vi en förskola där lek, glädje, utmaningar och estetiska upplevelser ger förutsättning för lärande och utveckling. Fantasin, berättandet där högläsning och reflekterande samtal om texter har en framträdande plats tillsammans med det lekfulla lärandet är vår utgångspunkt och en referensram för allt vårt arbete i Ronna förskoleoområde. Vi tar fasta på och utgår ifrån barnens egna erfarenhetsvärldar för att skapa lustfyllda och lekfulla möten som väcker deras nyfikenhet för språk och kommunikation. På så sätt stärker vi barnen till trygga, läsande och nyfikna individer.

Har du frågor rörande ditt barn så ska du i första hand vända dig till ditt barns avdelning eller förskolans utvecklingsledare. Kontaktuppgifter finns på respektive förskolas hemsida, och länkar dit finns nedan.

I vissa frågor kan du vilja vända dig till förskoleområdets ledning. I Ronna förskoleområde finns ett funktionellt delat ledarskap. Har du frågor om exempelvis placering, barnets schema m.m. kan du vända dig till enhetschefen. Gäller dina frågor den pedagogiska verksamheten kan du vända dig till rektor. Kontaktuppgifter finns nedan.