Ronna

I Ronna förskoleområde finns fyra förskolor; Björkens förskola, Odalens förskola och Urbergets förskola i Ronna samt Lärkans förskola i Karlhov.

I Ronna förskoleområde möts barnen av ett lekfullt lärande, både inne – och utomhus.
Tillsammans med medlekande och engagerade pedagoger, får barnen många olika möjligheter att uttrycka sig, utforska och uppleva med alla sina sinnen. Utifrån barnens intressen stimulerar och utmanar pedagogerna barnen i riktning mot förskolans mål.

Vi arbetar aktivt för att alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och få känna glädjen över att vara en viktig del i gemenskapen.

Vi är intresserade av vad barnen har för erfarenheter och kunskaper med sig - det som barnen är nyfikna på och intresserade av är det som blir utgångspunkt för vårt projekterande arbete, då vi vet att man lär sig bäst när man tycker att något är meningsfullt att lära sig.

Vi erbjuder inspirerande miljöer, där olika material dukas upp, så att barn i samspel med andra barn och pedagoger får möjlighet att gemensamt skapa och reflektera kring sin förståelse och upplevelse av världen. Utifrån detta utmanar vi barnen till nästa steg i sitt lärande.

Vi ger även barnen verktyg för att kunna uttrycka sina känslor. Vi vet att det betyder mycket för att stärka deras självtillit. Vi vet också att det gör det lättare för barnen i deras samspel med andra och även gör det lättare för dem att lära sig nya saker.

Har du frågor rörande ditt barn så ska du i första hand vända dig till ditt barns avdelning eller förskolans utvecklingsledare. Kontaktuppgifter finns på respektive förskolas hemsida, och länkar dit finns nedan.

I vissa frågor kan du vilja vända dig till förskoleområdets ledning. I Ronna förskoleområde finns ett funktionellt delat ledarskap. Har du frågor om exempelvis placering, barnets schema m.m. kan du vända dig till enhetschefen. Gäller dina frågor den pedagogiska verksamheten kan du vända dig till förskolechefen. Kontaktuppgifter finns nedan.

Bild på Mihan Seyhan

Mihan Seyhan

Förskolechef Telefon: 08-523 026 88 E-post: mihan.seyhan@sodertalje.se
Bild på Gunilla Karlsson

Gunilla Karlsson

Enhetschef Telefon: 08-523 014 97 E-post: gunilla.b.karlsson@sodertalje.se
Bild på Cari Eggestrand

Cari Eggestrand

Bitr. förskolechef Telefon: 08-523 067 42 E-post: cari.eggestrand@sodertalje.se