Östertälje

I Östertälje förskoleområde finns det tre förskolor; Hästhovens förskola och Tygelns förskola i Östertälje samt Glasberga förskola.

I Östertälje förskoleområde ser vi leken som en av våra viktigaste undervisningsmetoder. Genom att vi på ett medvetet sätt leker tillsammans med barnen skapar vi goda möjligheter till inflytande samspel och kommunikation. Våra projektarbeten ska vara lekbara, lek i alla dess former är utgångspunkt för hur vi iscensätter läroplanens mål och intentioner. Barn som är bra på att leka är bra på att samspela med andra, vilket är en viktig kompetens att få utveckla i förskolan.
Vi lägger också stor vikt vid litteraturarbete och berättande i många olika former. Att utgå från barns berättelser om sig själv, familjers berättelser och barns egna sagor och berättelser är en viktig del i vårt interkulturella arbete – inga är väl så viktiga för små barn som de själva och deras familj! Barnlitteratur finns självklart med i vårt arbete på många olika sätt. Att väcka barns intresse för litteratur vet vi är en viktig faktor för att lyckas väl i skolan och i det fortsatta livet.

Har du frågor rörande ditt barn så ska du i första hand vända dig till ditt barns avdelning eller förskolans kontaktperson. Kontaktuppgifter finns på respektive förskolas hemsida, och länkar dit finns nedan.

I vissa frågor kan du vilja vända dig till förskoleområdets ledning. I Östertälje förskoleområde finns ett funktionellt delat ledarskap. Har du frågor om exempelvis placering, barnets schema m.m. kan du vända dig till enhetschefen. Gäller dina frågor den pedagogiska verksamheten kan du vända dig till förskolechefen. Kontaktuppgifter finns nedan.

Bild på Petra Grentzelius

Petra Grentzelius

Förskolechef Telefon: 08-523 040 19 E-post: petra.grentzelius@@sodertalje.se
Bild på Susanne Lindström

Susanne Lindström

Enhetschef Telefon: 08-523 062 52 E-post: susanne.a.lindstrom@sodertalje.se