Centrum

Centrums förskoleområde består av sex förskolor; Badparkens förskola, Blombacka förskola, Braxens förskola, Filens förskola, Oxbackens förskola och Vattentornets förskola.

I Centrums förskoleområde ser vi barn som demokratiska samhällsmedborgare. Alla barn har rätt till delaktighet och inflytande under sin förskoletid hos oss tillsammans med sina vårdnadshavare. Därför har vi i Centrum ett gemensamt projektfokus ”Barns delaktighet och inflytande”. Hos oss får alla barn möjlighet att utveckla alla sina sinnen utifrån ett projekterande arbetssätt som innebär att som barn får vara utforskande. Vi vet att barn inte är utan blir till i olika situationer tillsammans med kamrater, miljö och material.

  • Barnen ska vara delaktiga i sina egna lärprocesser
  • Barnen utmanas av närvarande pedagoger
  • Vi erbjuder sammanhang där miljö och material är den tredje pedagogen

Har du frågor rörande ditt barn så ska du i första hand vända dig till ditt barns avdelning eller förskolans kontaktperson. Kontaktuppgifter finns på respektive förskolas hemsida, och länkar dit finns nedan.

I vissa frågor kan du vilja vända dig till förskoleområdets ledning. I Centrums förskoleområde finns ett funktionellt delat ledarskap. Har du frågor om exempelvis placering, barnets schema m.m. kan du vända dig till enhetschefen. Gäller dina frågor den pedagogiska verksamheten kan du vända dig till rektor. Kontaktuppgifter finns nedan.