Ritorp-Viksberg

Ritorp-Viksbergs förskoleområde består av fyra förskolor; Björkängs förskola, Sommarängs förskola, Viksbergs förskola och Årsbokens förskola.

I Ritorp-Viksbergs förskoleområde har vi en väl fungerande organisation med en hög andel högskoleutbildade lärare.
Vi arbetar för att nå en samsyn i vårt arbete och strävar efter att ha ett normkritiskt förhållningssätt och en gemensam värdegrund.

Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barns lärprocesser och vi ger barnen inflytande i sitt lärande.
Varje avdelning ska ha en tilltalande miljö med synligt och tillgängligt material. Vi skapar miljöer som främjar fantasi, lek och samspel.
Vi erbjuder olika sorters material som är undersökningsbart och som kan kopplas till projekterandet.
Vi vill att vårdnadshavare får en förståelse för förskolans verksamhet samt ges möjlighet att samverka kring sitt barns utveckling och lärande.
Genom att vi bland annat använder Instagram ger vi vårdnadshavare möjlighet att följa sina barns vardag i verksamheten.