Hölö-Mörkö

I Hölö-Mörkö förskoleområde finns två förskolor; Hölö förskola och Skogsbrynets förskola.

I Hölö-Mörkö förskoleområde utgår vi från att barn är nyfikna och vetgiriga och vi pedagoger har stor tillit och tilltro till barnens förmågor. Vi har ett projekterande arbetssätt, där vi tillsammans med barnen utforskar olika fenomen och frågor som barnen har. Projektarbetet ger också barnen inflytande och delaktighet i sina lärprocesser.
Leken har stor betydelse i vår verksamhet, där vi ger barnen tid för olika slags lekar. De har tillgång till olika miljöer och varierat material som inspirerar till skapande och konstruerande och där de kan använda alla sina sinnen.