Lina-Enhörna

I Lina-Enhörna förskoleområde finns fyra förskolor; Ekens förskola och Valla förskola i Enhörna samt Lina förskola och Kaxbergs förskola i Lina.

I Lina-Enhörnas förskoleområde vill vi att barn och vuxna ska ges möjligheter att utforska och lära tillsammans i glädje och lek i en demokratisk anda. Vi strävar efter att ge barnen en känsla av sammanhang i relation till sin närmiljö. Vi vill väcka nyfikenheten hos varje individ genom att erbjuda miljöer som lockar till lek och som inspirerar den kreativa sidan. Vi vill att hos oss ska barn få möta många olika sätt att uttrycka sig på i material och metod. 

Vi arbetar i projekt där barn och vuxna tillsammans utforskar och undersöker sin omvärld. Vi dokumenterar barnens lärande och undersökande systematiskt och på så vis visar barnen pedagogerna vilka nya vägar urforskandet ska ta.

Bild på Elisabeth Leander

Elisabeth Leander

Förskolechef Telefon: 08-523 049 69 E-post: elisabeth.leander@sodertalje.se
Bild på Miina Fredriksson

Miina Fredriksson

Bitr. förskolechef Telefon: 08-523 020 93 E-post: miina.fredriksson@sodertalje.se