Lina-Enhörna

I Lina-Enhörna förskoleområde finns fyra förskolor; Ekens förskola och Valla förskola i Enhörna samt Lina förskola och Kaxbergs förskola i Lina.

I Lina-Enhörnas förskoleområde vill vi att barn och vuxna ska ges möjligheter att utforska och lära tillsammans i glädje och lek i en demokratisk anda. Vi strävar efter att ge barnen en känsla av sammanhang i relation till sin närmiljö. Vi vill väcka nyfikenheten hos varje individ genom att erbjuda miljöer som lockar till lek och som inspirerar den kreativa sidan. Vi vill att hos oss ska barn få möta många olika sätt att uttrycka sig på i material och metod. 

Vi arbetar i projekt där barn och vuxna tillsammans utforskar och undersöker sin omvärld. Vi dokumenterar barnens lärande och undersökande systematiskt och på så vis visar barnen pedagogerna vilka nya vägar urforskandet ska ta.

Har du frågor rörande ditt barn så ska du i första hand vända dig till ditt barns avdelning eller förskolans utvecklingsledare. Kontaktuppgifter finns på respektive förskolas hemsida, och länkar dit finns nedan.

I vissa frågor kan du vilja vända dig till förskoleområdets ledning.  Kontaktuppgifter finns nedan.