Körsbärets förskola

KOMMUNAL Körsbärets förskola ligger på Klätterstigen 3C i Rosenlund och har fem avdelningar. Avdelningarna är organiserade i åldershomogena grupper. På Körsbäret har vi en gemensam matsal där barn möter varandra vid måltiderna.

Planeringsdagar
23 oktober 2017
15 januari 2018
4 juni 2018

Avdelningar
Smultronet: 08-523 040 52
Lingonet: 08-523 040 53
Krusbäret: 08-523 047 03
Björnbäret: 08-523 033 98
Blåbäret: 08-523 030 32

Bild på Anna Berg

Anna Berg

Arbetslagsledare Telefon: 08-523 033 98 E-post: anna.berg@sodertalje.se