Körsbärets förskola

KOMMUNAL Körsbärets förskola ligger på Klätterstigen 3C i Rosenlund och har fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre barnen. På Körsbärets förskola arbetar man med barnens och familjernas berättande som en röd tråd genom förskolans alla avdelningar.

Planeringsdagar
14 oktober 2022
13 januari 2023
22 maj 2023
16 juni 2023

Avdelningar
Smultronet: 08-523 040 52
Krusbäret: 08-523 040 53
Björnbäret: 08-523 033 98
Blåbäret: 08-523 030 32

Önskar ni besöka förskolan är ni välkomna att kotakta arbetslagsledaren för att boka tid.