Körsbärets förskola

KOMMUNAL Körsbärets förskola ligger på Klätterstigen 3B i Rosenlund och har sex avdelningar. Avdelningarna är organiserade i åldershomogena grupper. På Körsbäret har vi en gemensam matsal där barn möter varandra vid måltiderna.

Planeringsdagar
19 maj 2017
16 juni 2017

Avdelningar
Smultronet: 08-523 040 52
Lingonet: 08-523 040 53
Hallonet: 08-523 025 04
Krusbäret: 08-523 047 03
Björnbäret: 08-523 033 98
Blåbäret: 08-523 030 32

Bild på Anna Berg

Anna Berg

Arbetslagsledare Telefon: 08-523 033 98 E-post: anna.berg@sodertalje.se