Körsbärets förskola

KOMMUNAL Körsbärets förskola ligger på Klätterstigen 3C i Rosenlund och har fem avdelningar. Avdelningarna är organiserade i åldershomogena grupper. På Körsbäret har vi en gemensam matsal där barn möter varandra vid måltiderna.

Planeringsdagar
4 juni 2018
15 juni 2018

Avdelningar
Smultronet: 08-523 040 52
Krusbäret: 08-523 040 53
Björnbäret: 08-523 033 98
Blåbäret: 08-523 030 32

Kontoret: 08-523 047 03

Bild på Elina Dergham

Elina Dergham

Arbetslagsledare Telefon: 08-523 030 32 E-post: elina.dergham@sodertalje.se