Mölnboskogens förskola

KOMMUNAL Mölnboskogens förskola ligger på Solvägen 11 i Vårdinge-Mölnbo. Förskolan har två våningar och en gemensam entré. På nedre plan går de yngre barnen, Upptäckarna och på övre plan går de äldre barnen, Äventyrarna.

På varje plan finns en stor mötesplats, hjärtat, där barn och pedagoger från hemvisterna träffas under dagen i olika sammanhang. På nedre plan finns en matsal där de yngre barnen äter tillsammans. De äldre barnen äter tillsammans med skolbarnen i den matsal som finns inrymd i förskolans lokaler. 

Planeringsdagar
29 september 2022
30 september 2022
9 januari 2023
31 mars 2023

Avdelningar
Äventyrarna Väst: 08-523 038 58
Äventyrarna Öst: 08-523 037 84
Upptäckarna Nord: 08-523 040 65
Upptäckarna Syd: 08-523 038 14

Önskar ni besöka förskolan är ni välkomna att kontakta administrativa arbetslagsledaren för att boka tid.