Saltsjöns förskola

KOMMUNAL Saltsjöns förskola ligger på Abborrstigen 1 i Pershagen. Förskolan är fördelad på två hus med två olika utegårdar, ett hus för de yngre barnen och ett hus för de äldre barnen. På avdelningarna går barn i ungefär samma ålder med miljö och material anpassade till det. Vi vill att det kan ske en progression i barns lärande utifrån ålder och mognad.

Planeringsdagar
1 juni 2018
21 september 2018
14 december 2018

Avdelningar
Ängen: 08-523 027 48
Viken: 08-523 032 33
Hagen: 08-523 024 35
Gläntan: 08-523 026 36
Stranden: 08-523 049 01
Havet: 08-523 049 02

Önskar ni besöka förskolan är ni välkomna att kontakta arbetslagsledaren för att boka tid.

Bild på Tomas Persson

Tomas Persson

Samordnande arbetslagsledare Telefon: 08-523 049 00 E-post: tomas.persson@sodertalje.se