Saltsjöns förskola

KOMMUNAL Saltsjöns förskola ligger på Abborrstigen 1 och Hagkärrsvägen 55 i Pershagen. Förskolan är fördelad på två hus med två olika utegårdar, ett hus för de yngre barnen och ett hus för de äldre barnen. På avdelningarna går barn i ungefär samma ålder med miljö och material anpassade till det. Vi vill att det kan ske en progression i barns lärande utifrån ålder och mognad.

Planeringsdagar
12 maj 2022
13 maj 2022
16 september 2022
9 december 2022

Avdelningar
Ängen: 08-523 027 48
Viken: 08-523 032 33
Hagen: 08-523 024 35
Gläntan: 08-523 026 36
Stranden: 08-523 049 01
Havet: 08-523 049 02

Önskar ni besöka förskolan är ni välkomna att kontakta arbetslagsledaren för att boka tid.

Maria Lannebro

Samordnande arbetslagsledare Utbildningskontoret Telefon: 08-523 032 91 E-post: saltsjonsforskola@sodertalje.se