Saltsjöns förskola

Saltsjöns förskola

KOMMUNAL Saltsjöns förskola ligger på Abborrstigen 1 och Hagkärrsvägen 55 i Pershagen. Förskolan är fördelad på två hus med två olika förskolegårdar. På Abborrstigen har vi fyra avdelningar för de yngre barnen och på Hagkärrsvägen har vi tre avdelningar för de äldsta barnen. Avdelningarnas material och utformning är anpassade för att skapa progression i barnens utveckling och lärande efter ålder och mognad.

Planeringsdagar

23 maj 2024
24 maj 2024
6 september 2024
6 december 2024

Avdelningar

Ängen: 08-523 027 48
Viken: 08-523 032 33
Hagen: 08-523 024 35
Gläntan: 08-523 026 36
Hamnen (tidigare Stranden): 08-523 049 01
Fyren (tidigare Havet): 08-523 048 40
Piren (tidigare Havet): 08-523 049 02

Önskar ni besöka förskolan är ni välkomna att kontakta arbetslagsledaren för att boka tid.