Vikingens förskola

KOMMUNAL Vikingens förskola ligger på Hälsovägen 10-12 i Södra. Förskolan är fördelad på två hus med två olika utegårdar, ett hus för de yngre barnen och ett hus för de äldre barnen. På avdelningarna går barn i ungefär samma ålder med miljö och material anpassade så att det kan ske en progression i barns lärande utifrån ålder och mognad.

Planeringsdagar
12 maj 2022
13 maj 2022
16 september 2022
9 december 2022

Avdelningar
Jollen: 08-523 039 02
Ekan: 08-523 039 03
Bojen: 08-523 033 01

Önskar ni besöka förskolan är ni välkomna att kontakta arbetslagsledaren för att boka tid.