Sfi - svenska för invandrare

Sfi är en första utbildning i svenska för invandrare och finns på olika nivåer. Kursen är gratis och all undervisning är på svenska.

Klicka på ikonen i spelarfönstret för arabisk eller engelsk text

Heltidsstudier - det bästa alternativet

Undervisningen på sfi består både av närundervisning och fjärrundervisning. Med närundervisning menas att du har lektion med lärare i ett klassrum, med fjärrundervisning menas att du har lektion med lärare på mobil eller dator.

Om du vill ha en snabb språkutveckling är heltidsstudier, sfi Maxi, det bästa alternativet. Du får en optimal struktur för dina studier och maximal tid med din lärare. Det är dessutom kortare kötid till sfi-kurserna på heltid.

Studieformer på deltid och distans har begränsade platser och du kan behöva stå i kö innan du kan börja. Om du vill börja studera så fort som möjligt är det bra att göra både andrahands- och tredjehandsval i din ansökan.

När kan jag börja?

Kursstart och ansökningstid

Löpande kursstarter

På sfi sker antagning till kurser löpande. Kurser startar var 10:e vecka. Du får besked om kursstart när du varit i kontakt med sfi-inskrivningen.

För dig som börjar läsa sfi för första gången är väntetiden kort och du kan starta vid nästa kursstart.

Om du tidigare har läst sfi och avbrutit sina studier kan du få en längre väntetid till start.

Vår ambition att medborgare som antagits till sfi-studier ska läsa klart alla delkurser utan avbrott.

Kursinformation

Här studerar du

Vuxenutbildningen i Södertälje

Utbildningen anordnas i kommunal regi av vuxenutbildningen i Södertälje. 

Under fliken "Om vår skola" kan du läsa mer om vuxenutbildningen i Södertälje och se filmer där elever och lärare berättar om hur det är att studera här.

Hitta hit

Vår adress är Västergatan 2, Södertälje.

Med pendeltåg

Stig av vid Södertälje Centrum. En promenadväg går från Södertälje Centrum upp mot Torekällberget och tar cirka 12 minuter. 

OBS! Brant backe. Använd karta/gps då skyltningen är begränsad.

Läs mer på SLs hemsida.

Med fjärrtåg

Fjärrtågen stannar vid station Södertälje Syd. Därifrån går buss. 

Läs mer på SLs hemsida.

Med buss

Buss 751 går från Södertälje Centrum till Torekällberget.

Läs mer på SLs hemsida.

Med bil

E4:an norrifrån och söderifrån. Enklast är att ta avfart Södertälje norra, Morabergsavfarten. Om du kommer med E20 västerifrån, ta avfart Vasa trafikplats.

OBS! Följ karta/gps hur du kör eftersom skyltningen är begränsad.

Parkering

Det finns en parkering i direkt anslutning till skolan med ca 200 platser. Parkeringen är avgiftsfri.

Studieform och kurslängd

Hur lång är kursen?

För nybörjare kan kurstiden variera från två till flera terminer, beroende på utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg.

Varje kurs avslutas med ett nationellt prov. Om du inte gör tillfredsställande framsteg i din språkutveckling kan skolan avsluta dina studier.

Studieformer

Heltid - den bästa studieformen

För heltidsstudier gäller 40 timmar per vecka, du studerar vanligtvis mellan kl 8.00 – 16.30 (mån – fre).  

Du har lektioner på förmiddagen eller på eftermiddagen. Ditt schema består av 15 timmar lärarledda lektioner i veckan. Du kan behöva läsa upp till 40 timmar per veckan, inkluderat lektioner, läxor och individuella studier, för att klara av kursen med godkända betyg.

 • Sfi Maxi, dag: På sfi Maxi får du en optimal struktur för dina studier, maximal tid med din lärare och en snabb språkutveckling. Det är dessutom kortare kötid till sfi-Maxi.

Deltid - för dig som arbetar

Du som arbetar eller av andra skäl inte kan studera på heltid kan ansöka om att få läsa på deltid. Du kan välja mellan att läsa på dagtid eller på kvällstid.

 • Sfi Flexi, dag: Du läser på deltid (50%) på dagtid och har lektioner på förmiddagen eller på eftermiddagen. Du kan även välja en en kombination av båda. Ditt schema består av 7-8 timmar lärarledda lektioner i veckan. Du kan behöva studera upp till 20 timmar per veckan, inkluderat lektioner, läxor och individuella uppgifter, för att klara av kursen med godkända betyg.
 • Sfi Flexi, kväll: Du läser på deltid (50%) och har lektioner på kvällstid. Ditt schema består av 4 timmars lärarledda lektioner i veckan som är obligatoriska. Du har lektioner två kvällar i veckan – tisdag och torsdag. Du kan också kombinera med dagkurser. Du kan behöva studera upp till 20 timmar per vecka, inkluderat lektioner, läxor och individuella uppgifter, för att klara av kursen med godkända betyg.

Distans - för dig som arbetar och har studievana

Om du arbetar och inte kan komma till lektioner kan du få studera online med stöd av en lärare. Distanskurser kräver studievana och god förmåga att hantera digitala hjälpmedel. Du behöver komma till skolan för examinationer och nationella prov under studietiden för din kurs.

 • Sfi Flexi, distans: På sfi Flexi distans läser du självständigt. Du har kontakt med din lärare online och kommer till skolan 2 - 3 kvällar per termin för obligatoriska test. I slutet av kursen gör du ett nationellt prov som också är obligatoriskt och kan endast utföras dagtid.
Studienivåer

Sfi-undervisningen ges på olika nivåer. Vilken grupp du ska gå i avgörs utifrån din utbildningsbakgrund och efter kartläggning med pedagog.

Sfi-utbildningen är uppdelad i fyra kurser: A, B, C och D.

 • Studieväg 1 - Kurs A – D. För dig som har kort eller ingen skolbakgrund.
 • Studieväg 2 - Kurs B – D. För dig som tidigare har studerat grundskola eller gymnasium.
 • Studieväg 3 - Kurs C – D. För dig med mer skolbakgrund.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om studievägarna på sfi.

Skolverket, studievägar på sfi

Vad kostar det att läsa på sfi?

Avgiftsfri utbildning

Kurserna är kostnadsfria. Du får låna läromedel men du måste själv stå för skrivmateriel.

Studiemedel

Du som studerar sfi har inte rätt att söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Har du frågor om försörjningsstöd kan du vända dig till Södertälje kommuns försörjningsstöd.

Om du har rätt till A-kassa måste du ha ett godkännande från A-kassan. 

Ladda ner broschyr

Inför ansökan och kursstart

Vem kan läsa på sfi?

Behörighet

Sfi är för dig som är svensk medborgare*, folkbokförd i Södertälje eller Nykvarn och som saknar grundkunskaper i svenska.

Har du redan studerat på sfi med godkända betyg kan du inte läsa om samma kurs för att höja betyget. Vill du höja dina redan godkända kurser hänvisas du till att göra prövning.

I Södertälje har du rätt att studera sfi från och med den 1 juli det år du fyller 16 år. Är du under 20 år ska du kontakta Morabergs studiecentrum. Preparandutbildning

Ta med dig legitimation eller pass till inskrivningssamtalet för att visa medborgarskap.

*EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt för arbete eller studier samt kunna visa ett arbetskontrakt altenativt studieintyg och vara bosatt i Södertälje. Ta med pass för att visa medborgarskap.

Digiprep, självstudier inför sfi

Digiprep

Sfi-undervisningen genomförs på distans med digitala läromedel. Därför får du som står i kö för att börja på sfi (studieväg 2 eller 3) en mejlinbjudan till Digiprep, en snabbkurs där du lär dig använda de verktyg som används.

På den obligatoriska snabbkursen Digiprep lär du dig använda tre digitala plattformar:

 • Vklass
 • Lunis
 • Microsoft Teams

Övningarna som du gör på egen hand hittar du på Vklass. Användarnamn och lösenord till Vklass och Lunis skickas till din mejladress. Titta i skräpposten om du inte får något mejl.

Du genomför övningarna på några timmar, vissa kan behöva lite mer tid. Du behöver en smartphone eller en läsplatta. Dator fungerar också.

Instruktioner för hur du kommer i gång får du i filmerna här nedan.

Digiprep avslutas med ett lektionstillfälle då du får träffa en handledare på ett digitalt möte på Teams. Du kommer att få en mejlinbjudan från en Digiprep-handledare. Obs! Titta i din skräppost om mejlet inte dyker upp.

Har du frågor kontaktar du: digiprep-sfi@sodertalje.se

När du är klar med alla steg och deltagit i en Teamslektion är du redo för sfi-studier. Om du inte klarar alla steg får hjälp av en lärare.

Lycka till!

https://dreambroker.com/channel/b7w5sr13#/menu

Prövning

Prövning

Prövning är för dig som inte har studerat sfi de sista 6 månaderna, eller om du har lärt dig svenska på egen hand.

Så här ansöker du:

 • Ansök om prövning genom att maila sfi-inskrivningen@sodertalje.se
 • Skriv vilken kurs du vill göra prövning i, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter.
 • Du betalar för prövningen minst en vecka innan förtestet. OBS! Om du har IG/F på en kurs är prövningen avgiftsfri.
 • Betala 500 kr till: Södertälje Kommun Plus giro 34318-6,
  OCR/meddelande: 12 43 10 3120 29820 637.
  Ange namn och personnummer.
 • Ta med dig kvitto på att du har betalat.
Ansök här

Så här gör du din ansökan:

 1. Skicka ett mail och tala om att du vill börja läsa sfi till: sfi-inskrivningen@sodertalje.se
 2. Uppge namn, adress, telefonnummer och mejladress så att vi kan kontakta dig för nästa steg.
 3. Sfi-inskrivningen kontaktar dig

På sfi sker antagning till kurser löpande. Kurser startar var 10:e vecka. Du får besked om kursstart när du varit i kontakt med sfi-inskrivningen.

Obs! Det är många sökande och det kan dröja ett par dagar innan vi hör av oss, men så fort du har mejlat oss har du en plats i kön.

Bor du i annan kommun än Södertälje och Nykvarn ansöker kontaktar du den kommunen du bor i för att göra din ansökan.

Har du frågor kan du mejla eller ringa till sfi-inskrivningen under våra telefontider.

Obs! Vuxenutbildningen har begränsade ekonomiska resurser. Om alla sökande inte kan beviljas studier görs ett urval. Urval sker i enlighet med 3 kap 7§ i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1 108).

Translate/översätt

Så här översätter du till ditt språk. Använd Chrome som webbläsare.