Chef inom omsorgskontoret

Mer än förväntat – det är så vi jobbar inom omsorgskontoret! Du som blir en del av vårt team kommer att erbjudas ett mångsidigt jobb där möjligheterna att själv påverka vad du gör på dagarna är stora. Du kommer också att få arbeta i en varierad miljö. I Södertälje finns allt från landsbygd till stad och hos oss finns många olika språk och kulturer representerade.

Din roll som chef

Morgondagens vård och omsorgsyrke ser inte ut som idag. Det kommer vara fler invånare med behov av välfärdstjänster och vi måste därför se över våra arbetssätt. Den nya digitala tekniken skapar också nya beteenden och leder till både nya behov och krav på enkla, omedelbara och situationsanpassade lösningar. Vårt mål är att våra brukare i så hög grad som möjligt ska behålla sina förmågor men få det stöd de behöver från oss för att kunna leva ett självständigt liv.

Ett steg i taget, en dag i taget utvecklar vi tillsammans verksamheten för morgondagens krav. Som chef är du med och utvecklar metoder, arbetssätt, aktiviteter och rutiner. Vi välkomnar dina idéer och ditt engagemang som får oss att nå målen.  

Två medarbetare berättar hur det är att arbeta som chef

Foto på Gabriela Sabalago Roco som är chef inom ordinärt boende 

”Det har hänt mycket under mina tre år som enhetschef. Till exempel har en viktig del varit att få två grupper som slogs samman att hitta ett bra samspel. Det är min uppgift att skapa förutsättningarna för gruppen. Jag är glad att jag fått utbilda mig inom ledarskap, det har hjälpt mig att ha en bra verktygslåda.”
Gabriela Sabalago Roco, ordinärt boende 

Foto på Paulina Vidal som är chef inom hemtjänsten

”När medarbetare kommer in för rast så tar jag mig tiden att checka av hur det är på jobbet men också för att lära känna varandra mer. Jag jobbar också tillsammans med mina medarbetare. När vi jobbar sida vid sida får jag uppleva hur arbetsvardagen ser ut. Nära ledarskap är nyckeln till att lyckas.”
Paulina Vidal, hemtjänsten

Välkommen till omsorgskontoret!

Vi ser olikheter som en styrka i vårt arbete. Det ger oss en bredd och kompetens i vårt dagliga arbete. Vi är idag cirka 1700 medarbetare och ett 80-tal chefer som nu hoppas på att du vill bli en av oss och ha ett arbete som berör och har betydelse!

För att jobba som chef hos oss ska du: 

  • Utbildning från högskola/universitet som är relevant för arbetet.
  • Två års erfarenhet från arbete som chef.
  • Behärska det svenska språket i tal och skrift.
  • Ta ansvar samt vara engagerad och motiverad.
  • Bidra i arbetet med ständiga förbättringar.

Förmåner för dig som chef

Utöver de förmåner som gäller alla medarbetare så får du som chef även tillgång till: 

Transformerande ledarskap expand_less expand_more

Transformerande ledarskap är den teorigrund som Södertälje kommuns ledarskap vilar på. Våra chefer erbjuds ett utvecklingsprogram och sedan finns det andra program och stöd att söka som coachning, kollegial chefshandledning och mentorstöd. För medarbetare innebär det att du som chef erbjuder ett coachande ledarskap med medarbetaren i centrum.  

Salutogent arbetssätt expand_less expand_more

Hos oss genomsyras styrningen och ledningen av ett salutogent (proaktivt hälsoinriktat) förhållningssätt där vi bedriver ett intensivt arbete för att skapa en kultur med större engagemang och stolthet. 

Samordnare expand_less expand_more

Vi har medarbetare med samordnarroller som ser till att arbetet löper på, till exempel vad gäller bemanning. På så vis frigörs tid för dig som chef att fokusera på ditt kärnuppdrag.

Nära ledarskap expand_less expand_more

Vi inför ett nära ledarskap med målet max 30 anställda per chef. Detta ser vi som avgörande för att du som chef ska kunna ge din medarbetare ett gott stöd.

Reflektion och spegling expand_less expand_more

För att arbeta salutogent i praktiken inför vi ett strukturerat arbete med daglig reflektion. Inom flera verksamheter jobbar vi också med spegling. Detta arbetssätt ger dig och dina medarbetare en möjlighet att få stöd och tillsammans reflektera kring och ge feedback på olika situationer som kan uppstå i jobbet.