Socialsekreterare - barn och ungdom

Vi behöver anställa fler av Sveriges bästa socialsekreterare. Är du redo att möta verkligheten och nyfiken på hur det är att arbeta inom socialkontoret i Södertälje? Vi utför arbetsuppgifter som gör skillnad – hos oss är det på riktigt!

Foto på två medarbetare.

Anna Hammar (till vänster) och Andres Iturralde (till höger) är två av våra medarbetar på Barn och Ungdom.

"Tack vare att vi är en så stor socialtjänst finns det många kompetenta medarbetare som man kan lära sig mycket av och vi behöver aldrig arbeta ensamma utan kartlägger ärenden tillsammans. Vi arbetar också utifrån förhållningssättet Signs of Safety, vilket jag tycker blir ett så bra sätt att tillsammans försöka identifiera och arbeta med familjens styrkor och vilka resurser som finns runt omkring dem. Ofta har de själva jättebra lösningar som vi på socialtjänsten inte har tänkt på." 
Anna Hammar, gruppledare på Myndighet barn

"Den verklighet som vi inom Södertäljes socialtjänst verkar i är varierande, spännande och utmanande. Att vi arbetar i ett utsatt område betyder inte att vi är överösta med arbete. Utan snarare att vi verkar inom en stor och stark socialtjänst med många möjligheter till både variation och utveckling." 
Andres Iturralde, socialsekreterare och gruppledare på socialjouren

Att arbeta som socialsekreterare på Barn och Ungdom

Du jobbar dagligen med barn, ungdomar och familjer som behöver stöd med de utmaningar som de står inför. Ditt uppdrag är att vägleda, stötta och skapa förutsättning för att familjen ska hitta sina egna styrkor, utveckla dem och skapa hållbara lösningar utifrån förhållningssättet Signs of safety.

Vi är en stor organisation som har många resurser. Vi jobbar gärna tillsammans med varandra inom myndighet och öppenvård, som är stor och varierad. Här finns också en väl utvecklad specialkompetens kring våld.

Vi har ordning och reda på Barn och Ungdom. Vi har tydliga rutiner och väl fungerande arbetssätt som stödjer ett systematiskt arbete. Vi jobbar mot tydligt uppsatta mål som följs upp regelbundet. 

 

Välkommen till socialkontoret!

Vår värdegrund bygger på respekt för individen och medborgaren först. Vi ser olikheter som en styrka och arbetar hållbart med systematiskt kvalitetsarbete, metodutveckling och digitalisering för att stödja människors strävan till ett självständigt liv.
Socialkontoret består av många olika verksamheter och har ca 600 medarbetare där vi gärna ser att du blir en av oss.

För att jobba som socialsekreterare ska du: 

  1. Ha en socionomexamen
  2. Vara engagerad och motiverad
  3. Bidra till verksamhetens utveckling och vara snabb på att ställa om.

Förmåner för dig som socialsekreterare: 

Utöver de förmåner som gäller alla medarbetare i Södertälje kommun så erbjuder vi dig flera förmåner.

Introduktionsprogram expand_less expand_more

Som nyanställd medarbetare erbjuds du introduktion i verksamheten där du får en överblick över området och arbetet. Utöver detta arbetar vi även med metodstöd med aktuell information och fördjupning kring relevanta ämnen för samtliga medarbetare på de olika enheterna.

Kompetensutveckling expand_less expand_more

Din fortsatta kompetensutveckling kopplas till verksamhetens strategiska utbildningsplan. Den omfattar såväl grundläggande vidareutbildning som fördjupningsutbildningar och genomförs både i intern och extern regi. 

Extern handledning expand_less expand_more

Du erbjuds extern handledning tillsammans med dina kollegor och kan innebära handledning tillsammans med andra yrkesgrupper eller processhandledning i små grupper tillsammans med handledare som har gedigen kunskap inom området.

Karriärvägar expand_less expand_more

Vi är en stor organisation med möjligheter att där man kan söka ny tjänst internt som till exempel samordnare, säkerhetsplanerare eller gruppledare. 
Det finns också möjlighet att bredda din kompetens genom utökat uppdrag inom ordinarie tjänst till exempel som metodstödjare, utbildare, mentor, ambassadör för nya metoder, superuser i verksamhetssystemet eller handledare i traineeprogrammet. 

Närvarande chefer expand_less expand_more

Vi strävar efter ett nära ledarskap och du har ett vardagligt tillgängligt stöd i arbetet genom närvarande gruppledare. 
Vi har satsat på ledarskapsutveckling för både enhetschefer och gruppledare vilket skapar goda förutsättningar för ett tydligt och tryggt ledarskap i alla led. 

Jobba hemifrån expand_less expand_more

Vi kan erbjuda dig att jobba hemifrån i viss utsträckning.