Grundskollärare

Vill du jobba i en kommun som satsar på skolan och vänder trenden? Som grundskollärare i Södertälje så får du delta i ett kontinuerligt kollegialt arbete med att höja kvaliteten i undervisningen. Under de senaste åren har kommunens elever stadigt förbättrat sina resultat både vad det gäller lärandet, men även den upplevda tryggheten och studieron.

Foto på Mikaela och Therese som är lärare åk 7-9

”När två lärare samarbetar på ett effektivt sätt i klassrummet sker det en verklig förändring. Eleverna blir sedda, får tillgång till en fördjupad pedagogisk tankegång och får rätt stöd utifrån sina behov.
Detta öppnar upp för en mer varierad inlärningsmiljö, där eleverna kan utforska ämnet på djupet och från olika synvinklar. Resultatet av detta är en kontinuerlig utveckling av kvaliteten i arbetet, vilket gynnar både elevernas lärande och lärarnas professionella utveckling.”
Mikaela Chabo och Therese Ekström-Ljung, lärare åk 7-9

Vi arbetar med tvålärarskap

Tvålärarskap innebär att två behöriga lärare planerar, undervisar och utvärderar undervisningen tillsammans. Det ger möjlighet att utforma en mer flexibel och varierad undervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar. Ytterligare en positiv effekt är att lärare får utbyte av varandras kunskaper och kan på så sätt utvecklas i sin yrkesroll.

- Jag älskar att arbeta på detta sätt för nu lyckas vi med att fånga upp alla elever i klassrummet. Jag hinner se och hjälpa alla elever. Att vara två pedagoger i klassrummet gynnar elevernas språk- och kunskapsutveckling och det blir ett bra arbetsklimat för eleverna, berättar Mikaela.

- Vi får också mycket högre kvalitet i vår undervisning eftersom vi är två i klassrummet men också eftersom vi gör all planering, förberedelse och efterarbete tillsammans. Jag har alltid någon att diskutera med och detta gör att vi alla utvecklas i vårt arbete, säger Therese.

Ett nära samarbete med elevhälsan

Som lärare arbetar vi också tillsammans med elevhälsan (skolkurator, skolsköterska, specialpedagog/speciallärare, mentor) och med ledningen för att ge eleverna bästa förutsättningar och stöd. Vi blir ett bra team med eleven i fokus.

Välkommen till utbildningskontoret

Som ledare och lärare i Södertälje har vi ett uppdrag – att förbättra undervisningen i våra verksamheter så att eleverna utvecklas och lär sig. I Södertälje vill vi vara Sverigeledande när det gäller att utveckla undervisningen så att barn och elevers familjebakgrund får minskad betydelse.

Vi är idag cirka 3 000 medarbetare som gärna ser att du blir en av oss!

För att jobba som grundskollärare hos oss ska du: 

  • Ha lärarutbildning med lärarlegitimation. 
  • Vara professionell i din yrkesroll.
  • Ta ansvar.
  • Vara engagerad och motiverad.
  • Bidra i arbetet med ständiga förbättringar.

Förmåner för dig som grundskollärare

Utöver de förmåner som gäller alla medarbetare i Södertälje kommun så erbjuder vi dig: 

Stipendier expand_less expand_more

20 stipendier – fem i förskolan, tio i grundskolan och fem i gymnasieskolan – ska delas ut varje år till förskollärare och lärare som gjort viktiga insatser för att utveckla förskolan och skolan, och som har förbättrat barnens och elevernas förutsättningar att nå målen.

Ämnesbaserad kompetensutveckling expand_less expand_more

En dag varje läsår så deltar du i en omfattande och ämnesbaserad kompetensutveckling för lärare i grundskolan. Ansvariga för innehållet under dagen är grundskolans ledningsgrupp i dialog med rektorer. Under den här dagen så delas även våra utmärkelser ut. 
Utöver detta så stödjer och utbildar specialpedagoger dig i din kompetensutveckling kring elever med särskilda behov.