Naturvårdare

Anton Larsson arbetar som naturvårdare i Södertälje kommun. Det är ett väldigt praktiskt jobb som innebär att han spenderar mycket tid ute i Södertäljes natur. I filmen berättar Anton om vad han gör som naturvårdare och hur hans väg till yrket såg ut.

Naturvårdare är väldigt bundna till årstiderna. Under vinterhalvåret blir det mer arbete på kontoret, då jobbas det med bland annat marknadsföring och ansökningar om pengar. På sommaren blir det mer utejobb med utveckling och skötsel av naturmiljöer.

En typisk dag under våren kan se ut så här:

  • Startar tidigt med rensning och svar på mail.
  • Arbetsmöte med en kollega om ansökningar för pengar till våtmarksrestaureringar.
  • Visar jobb för entreprenörer kring skötsel av Måsnarenleden.
  • Slår på vatten till betesdjuren som snart anländer till hagarna i Moraåns dalgångs naturreservat.
  • Avslutar dagen med möte hos Telge bostäder om en ekosystemstig som de vill skapa och där vi ska ge lite förslag på utformning/ideér.
  • Åker hem och reflekterar och blir glad, ännu en gång, över att jag har kommunens bästa jobb!