Undersköterska

I Södertäljes äldreomsorg har vi alltid brukaren i centrum och månar om att ha ett respektfullt och professionellt bemötande. Som undersköterska har du stora möjligheter att vara med och utveckla t.ex. metoder, arbetssätt, aktiviteter, rutiner. Vi välkomnar dina idéer och ditt engagemang som får oss att nå målen.

Morgondagens hemtjänst

Morgondagens hemtjänst ser inte ut som idag. Gruppen äldres andel av befolkningen ökar. Det betyder att fler personer kommer att behöva hemtjänst.  Målet är att brukare i så hög grad som möjligt ska behålla sina förmågor men få det stöd de behöver från oss för att kunna leva ett självständigt liv.

Ett steg i taget, en dag i taget utvecklar vi tillsammans verksamheten för morgondagens krav. Vi inför ett gemensamt syn- och arbetssätt med en likvärdig bedömning av behov samt ett stödjande arbetssätt för ett självständigt liv för brukaren. Vi utvecklar också arbetssätt genom användandet av digitala lösningar.

Nestor FoU-center

Kommunen är delägare i Nestor FoU-center, ett forsknings- och utvecklingscenter som arbetar för att äldre människor ska få god vård och omsorg. Nestor sysslar bland annat med att

  • organisera och driva utvecklingsprojekt tillsammans med chefer och personal
  • utvärdera utvecklingsprojekt, kartlägga nya problemområden och genomföra forskningsstudier
  • utbilda vård- och omsorgspersonal och chefer.

För att jobba som undersköterska hos oss ska du: 

  1. Ha en utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller undersköterskeutbildning via komvux, yrkeshögskola eller distansutbildning.
  2. Behärska det svenska språket i tal och skrift
  3. Ta ansvar samt vara engagerad och motiverad
  4. Bidra i arbetet med ständiga förbättringar