Föreningsstäd

Är din förening intresserad av att hjälpa till med vårstädningen i Södertälje kommun och få ett tillskott i kassan som tack för hjälpen?

Datumen för föreningsstäd är 8–28 april 2024. Nu har vi fyllt kvoten med föreningar som vill städa, så vi är tvungna att stänga anmälan för 2024! 

Vid vårstädningen 2023 som ägde rum i april deltog 18 föreningar och ca 450 personer. 800 säckar samlades in samt en del större skrot som inte fick plats i säckarna. Städningen arrangeras av samhällsbyggnadskontoret varje år och är uppskattad av både föreningar och arrangör. 

Vårstädningen är endast avsedd för föreningar (t ex idrottsföreningar och scoutkårer) i Södertälje kommun. Uppdraget är att städa park- och skogsmark och utmed parkvägar och gator. Föreningen ansvarar för utförandet av arbetet och för deltagarna som städar. Efter utförd och godkänd städning samt inlämnad rapport om hur städningen gått får föreningen ett bidrag på 7500 kr/område.

Se till att få ihop tillräckligt med deltagare så att arbetsbördan inte blir för stor. Vanligen deltar 10–30 personer från varje förening under en eller flera dagar. Stäm av med deltagarna innan anmälan skickas då avhopp innebär extra jobb för arrangören.

Kommunen utser och fördelar städområden bland de föreningar som anmält sig. Antalet områden är begränsat, först till kvarn gäller (datumstämpel på inskickad anmälan eller maildatum gäller). Städområden finns i Södertälje tätort. Eftersom vi önskar att så många olika föreningar som möjligt ska delta kan vi tvingas välja mellan olika lag från samma förening (genom lottning eller datumstämpel). De lag som blir utan städområde sätts upp på en reservlista och informeras om detta.

sopsäckar.jpg