100 % deltagande vid fastighetsgruppens avfallsmöten