100 % deltagande vid fastighetsgruppens avfallsmöten

100 % deltagande vid fastighetsgruppens avfallsmöten