Fastställt ett normalläge för välordnad förskole- och skolmiljö