Nya rutiner för myndighetssamverkan vid ockupation av mark