Pedagogiska miljöer inom förskolan

Den här bilden föreställer en förskollärare som läser för barn