Projektering av ny avfallshantering vid Mälarbadet