Webbutbildning miljö o klimat 2021

Under vintern 2020 genomfördes tre digitala föreläsningar på tre olika teman kopplat till miljö och klimat. Här kan du nu ta del av dem i form av åtta klipp.

Den 10 december 2020 hölls tre olika föreläsningar om klimat, miljö, vårt samhälles miljöpåverkan och hur vi kan ställa om till ett hållbart samhälle.

Föreläsningarna har därefter klippts till kortare avsnitt som du kan ta del av här på länken nedan. Till varje klipp finns några frågor, som du kan fundera över själv, eller kanske tillsammans på en arbetsplatsträff eller vid middagsbordet.

Mer om föreläsningarna expand_less expand_more

Klimatförändringar, lokalt, regionalt och globalt
Föreläsningen ger en nulägesbild och förklarar centrala begrepp inom klimatförändringar. Föreläsare är Martin Hedberg, meteorolog och föreläsare. Martin har lång erfarenhet av vetenskapskommunikation och har arbetat med bland andra Naturvårdsverket, Flygvapnet och är författare till boken Extremt Väder.

Transporter och energianvändning
Föreläsningen hålls av Felix Ek från Biogas Öst, som är en storregional samverkansorganisation som genom samordning, kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad verkar för en hållbar regional utveckling i en region som omfattar Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Stockholm och Östergötlands län. Biogas Öst har initierats och byggts upp av offentliga aktörer i samverkan med forskning och näringsliv. Organisationen har sedan starten, och med biogasen som bas, bedrivit ett brett hållbarhets- och utvecklingsarbete som aktivt bidragit till regionens utveckling på både kort och lång sikt.  Biogas Öst driver delprojekt inom Fossilfritt 2030 som handlar om att uppnå offensiva mål om fossilfrihet, driva på och underlätta transportsektorns omställning samt utgöra ett föredöme. 

Södertälje medverkar i Fossilfria transporter och resor 2030 i Stockholms län. Syftet är att växla upp arbetet att fasa ut fossila utsläpp i Södertälje genom att etablera flera laddplatser, ställa klimatkrav vid upphandling av transporter och fordon, få fler medarbetare att cykla, gå och att åka mera kollektivt.

Ekologiska fotavtryck, ett sätt att tänka!

Hur kan vi som kommun, medarbetare och privatpersoner bidra till en grön omställning? Vad menas med alla begreppen som cirkulerar; ekosystemtjänster, cirkulär ekonomi, livscykelperspektiv m.m.? Hur kan man minska sitt ekologiska fotavtryck? Fredrik Holm, författare, utbildare och föreläsare reder ut begreppen och ger vägledning!