Jämställdhetspriset 2021

Grattis Södertälje basketbollklubb! SBBK vinner Jämställdhetspriset 2021.

Södertälje kommun delar tillsammans med Telge, Länstidningen och Polisen i Södertälje ut jämställdhetspriset till den person, förening eller företag som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor. 

2021: års vinnare: SBBK

Årets pris går till Södertälje basketbollklubb!

Klubbdirektör Johan Strömwall tar emot diplom, motivering och tackar alla engagerade i klubben. Kommunstyrelsens ordförande, tillika ordförande för juryn, Boel Godner (S) delar ut priset.

Juryns motivering

"I en ojämställd värld är föreningen tydlig med att målet är jämställdhet inom klubben och att låta kvinnor ta plats på ledarplats. Sportklubben har en jämnt fördelad styrelse och av de 700 barn som är engagerade i föreningen är 52 procent tjejer. Södertälje basketbollklubb, priset får ni för ert arbete och strävan efter jämställdhet – nu ser vi gärna att ni gör ännu mer för att nå målet som en likaberättigande klubb. Ge ojämställdheten korgen.”

Boel Godner (S) delar ut Jämställdhetspriset 2021 till SBBK: s klubbdirektör Johan Strömwall

Internationella kvinnodagens filmkanal

Internationella kvinnodagen & Jämställdhetspriset

Jämställdhetspriset 2021 - prisutdelning


Nominera din kandidat senast måndag den 8 februari kl. 12.00

Juryn tar särskild tar hänsyn till insatser som:

• pekar på nya vägar för att öka jämställdheten
• visar på konkreta samhällsvinster genom ett ökat jämställdhetstänk
• motverkar diskriminering på grund av kön
• utvecklar jämställdhetsarbetet inom utbildningsområdet
• utvecklar den egna arbetsplatsen, föreningen eller företaget så att jämställdhet mellan könen ökar
• motverkar mäns våld mot kvinnor
• motverkar våld i nära relationer. 

Priset delas inte ut till anställda eller verksamheter i kommunkoncernen.

Nominering sker på något av följande sätt:

  1. Maila din nominering till utredarenheten@sodertalje.se. Utöver motiveringen vill vi veta vad du heter och hur vi kan nå dig, ange telefonnummer och eventuell e-post.
  2. Fyll i formuläret nedan.
  3. Det går också att skicka in nomineringen via post till Enheten för utredning och hållbarhet, Södertälje kommun, 151 89 Södertälje. Märk kuvertet "Jämställdhetspriset". Nomineringar kan även lämnas till Kontaktcenter i Södertälje stadshus, Nyköpingsvägen 26.
Formulär för nominering jämställdhetspriset

Jury 2021:

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande

Alexander Rosenberg, kommunalråd i opposition

Rickard Sundbom, stadsdirektör

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB

Nellie Pilsetnek, Länstidningen

Mikael Alfredsson, kommunpolis 

2020: års vinnare

År 2020 vann Södertälje SK årets jämställdhetspris. Det tillkännagavs i samband med att kommunen uppmärksammade internationella kvinnodagen.

Juryns motivering

"I ett mansdominerat sammanhang har föreningen målmedvetet arbetat för att låta flickor och kvinnor ta mer plats på killarnas arena. Det ska vara lika självklart för damerna som herrarna att synas. Respekten för allas lika värde ger förutsättningar för att jämställdhetsarbetet fortsätter att lyftas och blir en självklar del av föreningen även i framtiden."

Robert Andersson, SSK tar emot jämställdhetspriset 2020.