Jämställdhetspriset 2019

Kulturprojektet Livet Bitch! är årets mottagare av jämställdhetspriset.

Södertälje kommun delar tillsammans med Telge AB och Länstidningen ut jämställdhetspriset till den person, förening eller företag som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor.

 

Juryns motivering

"Genom ett hårt och outtröttligt arbete för allas lika värde bedrivs kampen för jämställdhet i frontlinjen och vinnaren har tydligt profilerat sig för ett samhälle där alla ska ha samma möjligheter för att verka i det lokala kulturlivet. Engagemanget ger ringar på vattnet och möjligheter att i samverkan ta jämställdhetsarbetet ytterligare ett steg i rätt riktning.

Livet Bitch! är ett kulturprojekt som utgår från Södertäljes unga tjejer och kvinnor med fokus på miljonprogrammen. De samverkar med kulturaktörer inom teater, konst och musik, jämställdhetsaktörer från civila samhället och Södertälje kommun, och en del av Kulturrådets nationella satsning sedan 2017.

Årets jury

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande

Alexander Rosenberg, kommunalråd i opposition

Rickard Sundbom, stadsdirektör

Magnus Claesson, ekonomidirektör

Juan Copovi-Mena, tf. vd Telge AB

Nellie Pilsetnek, Länstidningen

Mikael Alfredsson, kommunpolis