Jämställdhetspriset 2023

Jämställdhetspriset 2023 gick till föreningen Mamma United. Grattis! Södertälje kommun delar tillsammans med Telge, Länstidningen och Polisen i Södertälje ut jämställdhetspriset till den person, förening eller företag som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor.

Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de mår bättre, blir integrerade i samhället och känner sig som en del av ett större sammanhang där ingenting är omöjligt.

Årets jury

Juryn 2023 består av

  • Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
  • Andreas Birgersson, kommunalråd i opposition (SD)
  • Stefan Hollmark, stadsdirektör
  • Jörgen Austler, tf vd Telge AB
  • Karolina Önnebro, Länstidningen 
  • Mikael Alfredsson, Polisen i Södertälje.

Juryns motivering

"Föreningen har med stort engagemang, långsiktighet och tålamod lyckats nå en målgrupp som samhället generellt har svårt att nå ut till. Att stärka kvinnor som lever i socialt utsatta områden är en av flera viktiga pusselbitar för att öka psykisk hälsa, bryta ensamhet och isolering samt bidra till ett samhälle fritt från våld. Gruppen mammor är en viktig förebyggande kraft som lätt glöms bort men Mamma United hjälper dem att skapa en känsla av meningsfullhet genom att ge deltagarna rätt verktyg att påverka sin egen livssituation."

Läs mer om Mamma United: www.mammaunited.se
Läs mer om tidigare års vinnare: www.sodertalje.se/jamstalldhetspriset