Jämställdhetspriset 2018

Södertälje kommun delar tillsammans med Telge AB och Länstidningen ut jämställdhetspriset till den person, förening eller företag som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor.

Tjejhuset vann jämställdhetspriset 2018

  Lena Linde, Johanna Järnhäll och Sofie.

 

Juryns motivering:

"Vinnaren av årets jämställdhetspris i Södertälje har bedrivit ett hårt arbete för att attrahera tjejer med olika bakgrund, förutsättningar och social miljö. Här arbetar man i syfte att göra omgivningen bättre för tjejer i Södertälje, oavsett ursprung. Miljön har beskrivits som prestigelös utan något krav att vara på ett visst sätt, en oas där alla tjejer kan mötas. De bedriver ett långsiktigt arbete som är viktigt för Södertäljes jämställdhet och allas lika värde."

 

Tjejhuset är en mötesplats i Södertälje för unga tjejer mellan 13 och 23 år. Här finns möjlighet att delta i en mångfald av aktiviteter, från yoga och matlagning till skaparverkstad. Det finns också möjlighet till samtalsstöd, både i grupp och individuellt. På Tjejhuset finns det per­so­nal som kan olika språk och som har erfarenhet av att leva med olika kul­tu­rer.

 

Förra årets vinnare

  Innebandyföreningen Telge SIBK vann jämställdhetspriset år 2017.

Telge SIBK  är en av Södermanlands största innebandyföreningar med framgångsrika elitlag på både dam- och herrsidan.

 

Det juryn särskilt tar hänsyn till

  • Insatser som pekar på nya vägar för att öka jämställdheten
  • Insatser som visar på konkreta samhällsvinster genom ett ökat jämställdhetstänk
  • Insatser som motverkar diskriminering på grund av kön
  • Insatser som utvecklar jämställdhetsarbetet inom utbildningsområdet
  • Insatser som utvecklar den egna arbetsplatsen, föreningen eller företaget så att jämställdhet mellan könen ökar
  • Insatser som motverkar mäns våld mot kvinnor
  • Insatser som motverkar våld i nära relationer.

 

Årets jury

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande

Marita Lärnestad, kommunalråd i opposition

Magnus Claesson, ekonomidirektör

Stefan Hollmark, vd Telge AB

Nellie Pilsetnek, Länstidningen

Mikael Alfredsson, kommunpolis