Jämställdhetspriset 2020

Södertälje SK, SSK, är årets mottagare av jämställdhetspriset.

Södertälje kommun delar tillsammans med Telge AB och Länstidningen ut jämställdhetspriset till den person, förening eller företag som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor. 

Juryns motivering

"I ett mansdominerat sammanhang har föreningen målmedvetet arbetat för att låta flickor och kvinnor ta mer plats på killarnas arena. Det ska vara lika självklart för damerna som herrarna att synas. Respekten för allas lika värde ger förutsättningar för att jämställdhetsarbetet fortsätter att lyftas och blir en självklar del av föreningen även i framtiden." 

Årets jury

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande

Alexander Rosenberg, kommunalråd i opposition

Rickard Sundbom, stadsdirektör

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB

Nellie Pilsetnek, Länstidningen

Mikael Alfredsson, kommunpolis