Nu har de flesta fått tillbaka sin ström

Gårdagens stormvindar påverkade cirka 3 000 hushåll runt om i hela kommunen. Under natten har Telge Näts tekniker arbetat hårt för att, antingen genom enklare reparationer eller via omkopplingar, förse så många kunder som möjligt med ström igen.

Gårdagens stormvindar påverkade cirka 3 000 hushåll runt om i hela kommunen. Under natten har Telge Näts tekniker arbetat hårt för att, antingen genom enklare reparationer eller via omkopplingar, förse så många kunder som möjligt med ström igen. Nu återstår drygt 100 hushåll som fortfarande inte har fått sin ström tillbaka.

Har du fortfarande problem så hör av dig till Telge Nät på 08-550 233 00.

Reparationsarbetet fortsätter tills alla fått sin ström tillbaka.