Läget för skolskjutsen onsdag vecka 3

Kommunen har haft möte med Samtrans som kommer att mejla ut förändrade uppsamlingsplatser för skolskjuts till skolorna i morgon, torsdag. Skolorna meddelar i sin tur vårdnadshavarna.

Förändringarna börjar gälla på måndag, och för dem som inte får något meddelande gäller nuvarande uppsamlingsplats.

Arbetsgruppen har prioriterat trafiksäkerheten när man tagit fram uppsamlingsplatserna, och arbetet med att hitta så bra platser som möjligt kommer att fortsätta.