Nu räknar vi ner till invigningen av Science Park!

Den 30 januari invigs Södertälje Science Park, en unik satsning mellan näringslivet, högskola och samhället. Portarna slår också upp för nya KTH Södertälje, som tillhandahåller 1 200 studieplatser för ingenjörsutbildningar med fokus på hållbar produktion. Invigningen är också startskottet för Science Week, en hel programvecka som bara fokuserar på forskning, innovation, utveckling och högre utbildning.

Södertälje Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning med fokus på hållbara produktionsflöden. Här ska aktörer från näringsliv, högskola och samhälle mötas för att tillsammans driva forsknings- och utvecklingsprojekt.

– Science Park kommer att påverka Södertälje väldigt mycket, säger stadsdirektör Rickard Sundbom. Genom öppnandet av Science Park kommer utvecklingen av kunskapsstaden Södertälje ta fart. Tillsammans med våra världsledande aktörer Scania, Astra Zeneca och KTH visar vi att Södertälje är ett expansivt område för företagande, innovation, forskning och högre utbildning. Utbyggnaden av stadskärnan där Snäckviken kommer bli en fantastik stadsdel med såväl boende som många arbetsplatser och upplevelser är beroende av samhällsengagerade fastighetsägare som t ex Acturum. Tillsammans betyder det att Södertälje blir mer attraktivt, inte bara hos medborgarna utan att vi långsiktigt kan attrahera den kompetens som staden behöver.

Under Science Week 31 januari – 4 februari arrangeras aktiviteter på temat innovation, forskning och utveckling. Det handlar om seminarier, workshops med framtidsteman där Scania och Astra Zeneca berättar om sina framtidsinitiativ, KTH ger inspirations- föreläsningar och forskare berättar om sina områden utifrån
hållbar produktion. Kommunen berättar också om framtidsplanerna för Södertälje. Vissa aktiviteter är öppna för alla och andra är för specialinbjudna gäster.

Onsdag den 31 januari– fredag den 2 februari är det after work på Södertälje Science Park, som är öppen för alla. Det bjuds musik, öppen konstworkshop med Grafikens Hus, visning av de nya lokalerna prova-på-aktiviteter och andra kreativa aktiviteter.

På lördag den 3 februari är det Öppet Hus på KTH Södertälje och yrkeshögskolan.

Science Week arrangeras av Södertälje Science Park tillsammans med Scania, AstraZeneca, KTH, Acturum och Södertälje kommun.Hela programmet finns tillgängligt på scienceweek.se.