Nya åtgärder för att förbättra skolskjutsen

Kommunen och Samtrans har genomfört ett nytt arbetsmöte under fredagen. Man konstarerade gemensamt att skolskjutsarna fungerar bättre och bättre och att för de flesta fungerar det bra. Men det finns fortfarande ett antal dagliga händelser som måste åtgärdas snarast.

På mötet bestämdes en rad åtgärder:

  • Samtrans kommer omgående att  förstärka reklamationshanteringen med mer resurser för att snabba upp åtgärder och  återkopplingen till vårdnadshavare. Händelser från den senaste veckan kommer att prioriteras först eftersom äldre ärenden bör vara lösta, men alla ärenden kommer att gås igenom. Alla  vårdnadshavare ska få återkoppling av Samtrans.
  • Arbetsgruppen kring skolskjutsen utökas till att bli en projektgrupp med dagliga avstämningar. Både handläggare och ledning ingår i projektgruppen. Syftet är att lösa dagens problem men även att utveckla ett hållbart gemensamt arbetssätt.
  • En operativ åtgärdsplan på individnivå ska tas fram av arbetsgruppen för att lösa kvarstående problem.
  • Kommunens handläggare ska få inloggning i Samtrans reklamationssystem för att få aktuell information.