Brukarundersökningar och jämförelser

Med hjälp av brukarundersökningar och öppna jämförelser får vi ett bra underlag att analysera verksamheten i syfte att utveckla verksamheten. Undersökningarna och jämförelserna ger också dig insyn i verksamheter, jämförbar information och möjlighet att se skillnader mellan utförare.

Brukarundersökningar

Nationell undersökning individ- och familjeomsorgen

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför en brukarundersökning för att mäta fem kvalitetsområden - information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet inom följande verksamhetsområden:

  • vårdnadshavare
  • ungdomar 13 år eller äldre

 Du kan ta del av resultatet för 2017 i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Öppna jämförelser

På socialstyrelsens webbsida kan du ta del av resultatet från jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.