Sammanträdeshandlingar

Här hittar du handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträden. Handlingarna publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Handlingarna är ordnande per sammanträde med en förenklad ärendelista för respektive datum. När du klickar på länken till det ärende du söker, öppnas ett nytt fönster med handlingen i pdf-format.

Söker du sammanträdeshandlingar från 2016 och tidigare, kontakta sekreteraren för nämnden.