Sammanträdeshandlingar

Här hittar du handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträden. Handlingarna publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Handlingarna är ordnande per sammanträde med en förenklad ärendelista för respektive datum. När du klickar på länken till det ärende du söker, öppnas ett nytt fönster med handlingen i pdf-format.