2017-01-26

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Verksamhetsplan för tekniska nämnden 2017

6. Odlingsstrategi etapp 1

7. Skyttecentrum

8. Planbesked för Pershagen södra

9. Planbesked för Liljevalchsgatan

10. Planbesked för Kaxberg etapp 2

11. Planbesked för Ringugnen

12. Planbesked för Domarstigen

13.-17. Anmälnings- och informationsärenden

18. Övriga frågor