2019-04-25

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om Grönstrategi

4. Information om uppföljning av Trafiksäkerhetsprogram

5. Information om etableringsstrategi fastighet Väghyveln Moraberg

6. Information om lekplatsinventering 2019

7. Yttrande över remiss: Inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020, T 20

8. Yttrande över remiss: Rekommendation från STORSTHLM Regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län

9. Förlängning av tidsfrist att uppfylla byggnadsskyldigheten

10. Svar på medborgarförslag "Inrätta en hundrastgård i Pershagen"

11. Svar på medborgarförslag "Skapa rum och småträdgårdar i Kusens backe"

12. Svar på medborgaförslag ” Parkeringsförbud på Aspegrensvägen”

13-17. Anmälnings- och informationsärenden