2017-01-26

Här hittar du sammanträdeshandlingar till kultur- och fritidsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte alla handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagording

3. Allmänhetens frågestund

4. Kultur- och fritidschefen informerar

5. Utveckling av nya miljöer för lek och odling för barn

6. Nämndbeslutade investeringar per januari 2017

7. Svar på remiss från Regeringskansliet "En inkluderande kulturskola på egen grund" (SOU 2016:69)

8. Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2017

9. Politikerhörnan 2017

10. Kontaktpolitiker 2017

11. Anmälan av protokoll och skrivelser

12. Anmälan av delegationsbeslut

13. Rapporter/nämnden informerar

14. Övriga frågor